Publicerad 19.10.2020

En jaktolycka i Urho Kekkonens nationalpark – det är fortfarande säkert att röra sig i naturen

En jaktolycka som ledde till ett dödsfall har skett under Lördagen i Urho Kekkonens nationalpark. Polisens meddelande 18.10.2020 angående olyckan (poliisi.fi, på finska).

Många som planerat en utfärd, undrar nog just nu om det fortfarande är säkert att besöka nationalparker eller andra utflyktsmål.

Olyckan som skett är väldigt sällsynt. Enligt våra uppgifter har något motsvarande aldrig tidigare skett i någon nationalpark. Det är fortfarande mycket säkert att röra sig i naturen.

Varför är det möjligt att jaga i nationalparkerna?

Enligt lagstiftningen är det i huvudsak möjligt för invånarna i de nordligaste kommunerna att jaga på statens mark utan särkilt jakttillstånd, detta gäller även i nationalparkerna i enlighet med nationalparkens ordningsregler. Mer information om jakt i naturskyddsområden (eraluvat.fi).

Jaktlicenser kan inte köpas till de Finländska nationalparkerna eller naturreservaten, undantaget Bottenhavets nationalparks yttre havsområden där lovlig jakt kan bedrivas på fyra sjöfågelarter. I nationalparkerna i södra Finland kan jakt bedrivas i viss mån med specialtillstånd och i några av skärgårdens nationalparker finns även begränsad jakträtt i enlighet med nationalparkens fridlysningsbestämmelser.

Olyckan skedde i en avlägsen zon av nationalparken

Jaktolyckan skedde i en avlägsen zon av nationalparken tillhörande Savukoski. Nationalparkens yta uppgår till 2550 kvadratkilometer, med andra ord en 1000 kvadratkilometer större yta än Åland. Parkens längd är som längst 100 kilometer och parkens bredd är som bredast 50 kilometer.

Urho Kekkonens nationalpark besöktes i fjol av 367 000 besökare. Endast en liten del av dessa besökte de mest avlägsna områdena av nationalparken i Savukoski området.

Forststyrelsen framför sitt djupaste deltagande till offrets anhöriga.