Publicerad 9.6.2023

Ekenäs skärgårds nationalparks mångsidighet uppmärksammades under utvärderingsbesöket för naturskyddsdiplomet

Europarådets konsult Blanca Ramos besöker just nu Ekenäs skärgårds nationalpark och lär känna nationalparkens turism, rekreationsanvändning och naturvård. Utvärderingsbesöket granskar förverkligandet av målen för Europarådets naturreservatsdiplom som tilldelas nationalparken och skapar nya rekommendationer för utvecklingen av nationalparken.

Sedan 1995 har Ekenäs skärgårds nationalpark Europeiska rådets naturreservatsdiplom. Forststyrelsen fick diplomet som ett erkännande för den goda skötseln och utvecklingen av den mångsidiga nationalparken, i samarbete med partners och intressenter.

Ramos har lång erfarenhet av utveckling av naturskydd i Spanien, Bulgarien, Polen och Turkiet. Ramos ingår i gruppen av konsulter för Europarådets Diploma in Nature Conservation. Det två dagar långa utvärderingsbesöket (8.-9. juni) är Ramos första resa till Finland och Ekenäs skärgårds nationalpark.

“Ekenäs nationalpark är ett mycket mångsidigt skyddsområde där skärgård och havsnatur möts, vilket medför en rikedom av arter i området. Ur europeisk synvinkel är till exempel ejdern en intressant och viktig art. Nationalparkens varierande historia och Jussarö, ger också möjligheter till turism. Det vore fantastiskt om så många som möjligt kunde besöka nationalparken”, säger Blanca Ramos.

Tre kvinnor i en båt på havet, en av dem visar på kartan till en annan, som har en kamera.
På utvärderingsbesöket. Från vänster Aija Nieminen, Blanca Ramos och Lotta Söderlund. Foto: Outi Ala-Härkönen.

Vilket diplom?

European Diploma for Protected Areas är ett prestigefyllt internationellt pris som har delats ut av Europarådets ministerkommitté sedan 1965. Diplomet har delats ut till 74 skyddade områden och 29 länder i Europa. Diplomet delas ut till områden som är speciellt viktiga för att bevara biologisk, geologisk och landskapsmässig mångfald. Området ska ha ett skyddsprogram, som sköts på ett föredömligt sätt.

Diplomets mål ses över årligen och ett utvärderingsbesök av externa inspektörer görs vart femte eller tionde år. Diplomet delas ut för en begränsad period i taget och åtföljs av rekommendationer och villkor. En uppföljningsrapport görs varje år som utvärderar skyddets effektivitet, kvaliteten på behandlingsåtgärderna och lösningarna på problem.

Diplomet delas ut till endast två nationalparker i Finland, Ekenäs skärgårds nationalpark och Seitseminens nationalpark, som också kommer att besökas senare i år.

Mer information: 

Markanvändningschef Annukka Rasinmäki, tfn 0407675848, annukka.rasinmaki@metsa.fi

Specialsakkunnig inom naturskydd, Tiina Kanerva, tfn 0405656329, tiina.kanerva@metsa.fi