Publicerad 15.4.2021

Ekenäs naturum har stängt sina dörrar

Forststyrelsen satsar i fortsättningen på att utveckla servicen på sina områden.

I stället för upprätthållandet av naturum ges i framtiden information om Forststyrelsens områden digitalt, samt genom kundservice och guidningstjänster i terrängen.

En del av Ekenäs naturums utställning kommer att få nytt liv i anslutning till Jussarö café. Speciellt med tanke på barnfamiljer planeras också nya konstruktioner i Ekenäs nationalpark.

Eftersom vi vill veta hur vi på bästa sätt kan förbättra den service vi erbjuder våra besökare görs under sommaren en kundundersökning i Ekenäs skärgårds nationalpark.

Tilläggsuppgifter:

Harri Karjalainen, parkchef, Forststyrelsens naturtjänster. Tfn. +358 40 538 6346.