Publicerad 30.6.2020

Den förnyade Utflyktskarta.fi är en utmärkt hjälp för naturturister i hemlandet

Forststyrelsens karttjänst Utflyktskarta.fi, som kallats vandrarens bästa hjälpmedel, har förnyats. Förutom att den tekniska funktionaliteten förbättrats, finns nu också bilder av de populäraste målen med, datainnehållet på kartan har utökats och uppgifter uppdateras på kartan oftare än tidigare.

Skärmdump från den nya Utflyktskarta.fi.
Den förnyade Utflyktskarta.fi visar naturutflyktsmålens plats och service, samt bilder om naturutflyktsmålen och länkar till Utinaturen.fi och Eräluvat.fi.

Utflyktskarta.fi innehåller statens och kommunernas naturutflyktsmål, leder samt konstruktioner i terrängen, såsom eldplatser, vindskydd och ödestugor. Också fiske- och jaktområden finns på kartan.

– Kartan visar såväl de främsta objekten i den finska naturen som de mer avlägsna skrymslena. Bland dessa finns säkert nytt att uppleva både för den som planerar sina första utflykter och för den som är mer erfaren, berättar Tapani Mikkola, specialplanerare vid Forststyrelsens Naturtjänster och projektchef som ansvarar för tjänsten Utflyktskarta.fi. – Det lönar sig att använda de goda servicestrukturerna, det vill säga hålla sig på stigen och följa skyltarna. De känsligaste naturobjekten har avgränsats så de ligger utanför och är därmed i säkerhet för slitage.

Under coronavåren och -sommaren har utflykternas popularitet synts tydligt i Forststyrelsens naturutflyktsmål och därmed också i tjänsten Utinaturen.fi. Kartlänkarna i tjänsten Utinaturen.fi leder till tjänsten Utflyktskarta.fi. Varje fiske- och jaktområde i tjänsten Eräluvat.fi, där man köper jakt- och fisketillstånd, har sitt eget kartfönster som baserar sig på Utflyktskarta.fi. Därtill finns det i statens mångbruksskogar dvs. i skogar som huvudsakligen används för skogsbruk, även andra utflyktsmål. Mikkola anser att tidpunkten för förnyelsen av Utflyktskartan är lyckad – vad skulle passa bättre denna toppsommar av naturutflykter i hemlandet 2020.

– Utflyktskartan är det främsta verktyget för planering av utflykter och ett utmärkt hjälpmedel även under utflykten, om man inte befinner sig utanför mobilens täckningsområde. Det är toppen att man på de exakta kartorna, eller på flygbilderna om man så vill, får fram just de tilläggsnivåer som man vill ha: Vandringsleder, skidspår, vindskydd, stugor, gränser för skyddsområden och så vidare, säger Jouni Laaksonen, fri redaktör och faktaboksförfattare specialiserad på friluftsliv. Han använder tjänsten flitigt.

– Utflyktskarta.fi är en webbkarta som användaren kan skräddarsy för sina behov, sammanfattar Mikkola.

Trots att den är lätt att använda kan Utflyktskartan enligt Mikkola också beskrivas som en tjänst för frilufts- och kartfreaks, en karta för den som själv vill bestämma informationsinnehållet i sin karta.

– På kartan finns över 11 000 konstruktioner som betjänar friluftslivet, ända från Skärgårdshavet till fjällen i Norra Lappland. Med hjälp av kartnivån Service för friluftsliv är det lätt att hitta dem.

I Forststyrelsens tjänst Utinaturen.fi finns det kartor i pdf-format över utflyktsmålen. Dessa kartor ger en enkel överblick och med hjälp av dem är det lätt att bekanta sig med områdenas allmänna drag och leder. I webbtjänsterna Utinaturen.fi och Eräluvat.fi finns också detaljerade beskrivningar av de populäraste naturutflyktsmålen som förvaltas av Forststyrelsen samt alla fiske- och jaktområden.

Aslan Venejoki från Anders Innovations Oy som ansvarade för förnyelseprojektet av Utflyktskartan, beskriver arbetet som ett drömprojekt för hela teamet.

– Det är sällan man lyckas få ett projekt där man får förnya en tjänst som redan är mycket populär och som dessutom är förenlig med ens egna intressen. Tekniskt sett gav förnyelseprojektet oss möjlighet att utnyttja nästan alla delområden i den moderna webbprogramvaruutvecklingen, från gränssnitt till mobilutveckling och DevOps. Särskilt intressant har det varit att arbeta med Forststyrelsens högklassiga geografiska information.

Mer information

Projektchef, specialplanerare Tapani Mikkola, Forststyrelsen, Naturtjänster, e-post: tapani.mikkola@metsa.fi, tel. 0206394275