Publicerad 14.4.2023

Byggandet av Björkö–Panike vandringsled framskrider

Många arbeten har utförts och tillståndsprocessen har framskridit i utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled i Kvarken. Under våren och sommaren händer det mycket i terrängen som betjänar vandrare och turister. Det kommer till exempel nya rutter, en ny rastplats på Stora Segelsören och mycket nya spångar och andra friluftskonstruktioner.

– NTM-centralen har gett tillstånd för vandringsledens byggverksamhet och arbetet har redan inletts på många ställen. Långgrunds nya rundslinga kommer att erbjuda en längre rundslinga åt vandrare. I samband med den nya rundslingan kommer en ny överfartsplats med nya bryggor, landgångar och en ny rastplats i ändan av överfarten på Stora Segelsören. Längs hela leden kommer sammanlagt 1 500 meter nya spångar. Bullrikörens och Långgrunds rastplatser har redan renoverats under vintern, båda har fått nya grillar, torrtoaletter och terrängmöbler, berättar projektchef Jonna Hagström vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Dessutom byggs trappor för att kunna ta sig över betesstaketen på fem ställen, Vargis brända terrass förnyas och hela vandringsledens skyltning, ledmarkeringar och informationstavlor förnyas. Även Panike parkeringsplats utvidgas och Stora Segelsörens gamla gångbro repareras. På Saltkaret har man öppnat en ny tillgänglig utsiktsplats längs med det nya tillgängliga ledavsnittet som gjordes förra året.

Neilos VLR levererar färjorna

NTM-centralen har för sin del beviljat tillstånd för hela utvecklingsprojektets planerade åtgärder för vandringsleden, men man väntar fortfarande på regionförvaltningsverkets tillstånd om att korsa vattendraget. Som lösning har valts en färja som drivs med el och om den förverkligas är färjan den första av sitt slag i Finland. Färjan är avsedd för besökare att använda på egen hand, vandrare kör färjan i tur och ordning. Neilos VLR Oy, som sedan länge har utvecklat konceptet, har valts till färjeleverantör. (Mer information fås av färjeleverantören, vars kontaktuppgifter finns nedan.)

Sommarens arbetstid beaktar fåglarnas häckningstider

Största delen av friluftskonstruktionernas transporter har skötts redan på vintern, likaså röjningen för utsikten vid Saltkaret och röjningen av trädbeståndet i Panike. För att skydda fåglarnas häckningstid utförs de största arbetena, såsom Stora Segelsörens rastplats och Långgrunds landgång, inte förrän i augusti. Om regionförvaltningsverket beviljar tillstånd installeras även färjan och dess bryggor först i slutet av sommaren. Om finansieringen räcker till kommer det eventuellt också att byggas annat längs vandringsleden.

– Projektet slutförs i sin helhet på hösten. De mest ivriga vandrarna hinner ännu uppleva den helt förnyade BP-vandringsleden före årsskiftet.

Vandrare, följ webbplatsen Utinaturen.fi

Vi ber att kunderna redan nu beaktar att det lönar sig att följa med webbplatsen Utinaturen.fi när man planerar en utflykt. På webbplatsen finns information om den aktuella situationen på rutter där små förändringar sker några åt gången under sommaren. Exempelvis skyltar, ledmarkeringar och kartor byts ut i takt med att de nya rutterna tas i användning.

– Lederna kommer i huvudsak att vara i användning hela sommaren och de största byggplatserna avgränsas utanför lederna, betonar Hagström.

Mer information:

Projektchef Jonna Hagström, Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster, tfn 040 646 9554, jonna.hagstrom@metsa.fi
Neilos VLR, Janne Rutanen tfn 0400 950212
Världsarvet Kvarken (utinaturen.fi)