Publicerad 26.4.2023

Brahestad godkände planeringsinitiativ för havsbaserade vindkraftsparker

Brahestad har godkänt Forststyrelsens planeringsinitiativ för havsbaserade vindkraftsparker som gäller vindkraftsprojektet i Pyhäjoki-Brahestad och västra Seljänsuunmatala. Forststyrelsen har lämnat in sammanlagt fem planeringsinitiativ för havsbaserade vindkraftsparker till olika kommuner och fattar beslut om utvecklings- och försäljningsordningen för projekten senare i år.

“Vi förhåller oss väldigt positivt till havsbaserade vindkraftsprojekt och deltar i utvecklingen av dem”, säger stadsdirektör Leena Mikkola-Riekkinen. “Projekten är viktiga för stadens livskraft och ses också som mycket en mycket bra sak med tanke på balanseringen av ekonomin”, fortsätter Mikkola-Riekkinen.

“Brahestad var bland de första att utveckla landbaserad vindkraft, så vi har lång erfarenhet av vindkraft i planeringen av markanvändningen”, berättar Anu Syrjäpalo, som är planläggningschef i Brahestad.

“Jag ser att Brahestad står i centrum för utvecklingen av grön energi och den gröna omställningen har också tagits med i vår strategi. Vi vill leta efter lösningar”, säger Syrjäpalo.

I Finland beslutar kommunerna om planering och konstruktion av havsbaserad vindkraft inom deras områden. Detta gäller även statligt ägda områden. Den lokala kommunen får fastighetsskatteintäkter från havsbaserade vindkraftsparker belägna på deras område när projektet är klart. Forststyrelsen å sin sida ansvarar för utvecklingen och förstudien av statliga områden inom territorialvattengränsen.

Utöver planeringen samordnas utvecklingen av de havsbaserade vindkraftsprojekten bland annat med statsförvaltningens synpunkter. Samtidigt görs undersökningar av havsbottnens struktur, vindförhållandena i området mäts och i det MKB-förfarande som genomförs senare utreds miljökonsekvenserna och elöverföringsalternativen. Tillståndsprocesserna för en havsbaserad vindkraftspark tar 5–7 år.

En havsbaserad vindkraftspark begränsar inte användningen av havsområdet för båtliv, fiske eller rekreation. Under byggandet av kraftverken är rätten att röra sig i området begränsad av säkerhetsskäl. Det område som arrenderas ut till vindkraftsprojektet förblir i statens ägo.

Planeringsinitiativen som godkänts av Brahestad är en del av Forststyrelsens plan att utveckla fem nya havsbaserade vindkraftsparker på öppet hav i kommuner vid Österbottens kust. Utöver Brahestad lämnades planeringsinitiativ till kommunerna Pyhäjoki, Siikajoki och Karlö samt städerna Närpes och Kristinestad. Av dessa har Siikajoki och Pyhäjoki redan godkänt planeringsinitiativen för de havsbaserade vindkraftsparker som planerats i deras områden. Den totala kapaciteten för de projekt som ska utvecklas är cirka 6 000 megawatt (MW).

Utvecklingen av de projekt som planeras för statens havsområden fortsätter med valet av de företag som ska bygga vindkraftsparkerna och ansvara för elproduktionen, när kommunerna godkänt planeringsinitiativen. Forststyrelsens målsättning är att öppna konkurrensutsättningen för två projekt och välja en partner på den internationella marknaden i september–oktober i år. Information om när konkurrensutsättningen inleds ges senare.

Mer information fås av:
Ville Koskimäki, projektutvecklingschef, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen tfn 0206 394 021,
e-post: ville.koskimaki@metsa.fi

Hanna Kaurala, kommunikationschef, Fastighetsutveckling, Forststyrelsen, tfn 0206 394 239,
e-post: hanna.kaurala@metsa.fi

Läs mer om utvecklingen av Forststyrelsens havsvindkraft på adressen:
https://www.metsa.fi/sv/ansvarsfull-naringsverksamhet/vindkraft/stora-mojligheter-for-havsvindkraften/ Beställ Forststyrelsens nyhetsbrev om havsvindkraft på adressenhttps://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/