Publicerad 30.4.2019

Bokningen av Forststyrelsens stugor för år 2020 öppnas den 2.5.

Från och med torsdagen den 2.5.2019 kan man boka Forststyrelsens Naturtjänsters reserverings- och hyresstugor för år 2020. Man kan boka en stuga i webbutiken Eräluvat.fi eller på vårt servicenummer. En liten del av stugorna går också att boka via naturumet eller våra samarbetsföretagare i området i fråga.

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för uppehållet av ca 150 reserverings- och hyresstugor för friluftsfolk i nationalparkerna, de övriga naturskyddsområdena och ödemarksområdena. Bokningen av stugor öppnas torsdagen den 2.5.

Största delen av stugorna går att boka i webbutiken Eräluvat.fi eller på servicenumret 020 692424. Vissa stugor går också att boka via naturumen. Tiden för vilken man kan boka en stuga varierar, och somliga stugor kan bokas endast för en hel vecka. Stugorna kan också ha begränsningar i längden på bokningarna, för att fler friluftsmänniskor ska kunna njuta av dem.

I webbtjänsten Utinaturen.fi finns info om stugorna och bokningssätten

Det lönar sig alltid att gå till sidan www.utinaturen.fi/stugor när man planerar att boka en stuga.

Utöver hyres- och reserveringsstugor har Forststyrelsen också avgiftsfria rast- och ödestugor för friluftsmänniskor. Raststugorna är avsedda för dagsbesök, och endast i undantagsfall får man övernatta i dem. Ödestugorna är avsedda för tillfälliga pauser och övernattningar för privatpersoner som färdas till fots, på skidor eller på annat sätt förflyttar sig med egen muskelkraft.

Mer information

Specialplanerare Olli-Petteri Help, telefon 040 745 0536

verkkokauppa.eraluvat.fi
www.utinaturen.fi/stugor