Publicerad 10.8.2023

Bioblitz-artjakt i Noux nationalpark 11.–12.8. – ett dygns letande efter arter

Uppdaterat 15.8. : Man hittade över 1200 arter. Se pressmeddelandet (luontoon.fi, på finska)

Fredagen den 11 augusti kommer tiotals artexperter till Noux nationalpark. Finlands främsta experter på området börjar leta febrilt i Noux: målet är att hitta så många arter som möjligt i nationalparken under 24 timmar. Detta artkartläggningsmaraton ger rikligt med ny information om naturen i naturskyddsområdet. 

Bioblitz-jakten ordnas av Forststyrelsens Naturtjänster och många av Forststyrelsens egna experter deltar tillsammans med utomstående experter. De har till exempel kunskap om kärlväxter, mossor, svampar, lavar, fåglar, skalbaggar, steklar, tvåvingar, skinnbaggar, fjärilar och många andra grupper.

En skalbagge med långa antenner.
Björkvedbock. Foto: Sampsa Malmberg.

Noux nationalpark – värdefulla arter och rekreation

Enligt röda listan 2019 är redan 12 procent av Finlands arter hotade. En av de största orsakerna till det är att livsmiljöer försvinner och försämras.

Noux nationalpark erbjuder sina besökare utflyktsplatser, men dessutom är det ett naturskyddsområde på hela 53 kvadratkilometer med ett urval av de mest varierande värdefulla livsmiljöer – gamla skogar, torrängar, kärr, olika vattendrag – för otaliga arter.

En del av livsmiljöerna måste skötas om eller restaureras så att de och de arter som finns där inte försvinner. Forststyrelsens Naturtjänster ordnar skötsel av värdefulla vårdbiotoper i Noux, restaurerar dikade myrar och genomför restaureringsbränningar.

Offentlig tillställning i Haltia lördagen den 12 augusti

Allmänheten har möjlighet att träffa naturproffs, ställa frågor och höra och se bilder på intressanta arter som hittats. Lördagen den 12 augusti kl. 13.00–14.30 i naturcentrum Haltia får man höra resultaten från artjakten och senaste nytt.

Under hela evenemanget kan man även följa med hur artjakten framskrider via Noux nationalparks, Haltias och LuontoTyypits Facebook-sidor samt på Luontoon.fi på Instagram.

Efter Bioblitzen kommer man att artbestämma de arter som inte kunde identifieras under evenemanget. Den slutliga listan över de arter som hittats publiceras den 1 oktober.

Vad är BioBlitz? 

Bioblitz är en dygnslång artkartläggning där man inom ett visst område försöker hitta och identifiera så många arter som möjligt under 24 timmar. Under evenemanget lyfter man fram behovet av artinformation och det arbete som gjorts för arterna samt presenterar naturens specialiteter. Evenemanget ordnades för första gången 1996 i USA, därifrån det spred sig över hela världen.

Forststyrelsens Naturtjänster ordnar årligen Bioblitz i någon nationalpark eller något annat skyddsområde. Hittills har arter kartlagts i nationalparkerna Liesjärvi, Skärgårdshavet, Pallas-Yllästunturi, Hossa, Koli, Pyhä-Luosto och Riisitunturi samt på ön Pähkinäis.

Under evenemanget kan du följa med naturens underverk i Noux under hashtaggen #bioblitz

Mer information:

Sampsa Malmberg, specialsakkunnig, tfn 040 5839648, sampsa.malmberg@metsa.fi

Outi Ala-Härkönen, kommunikationschef, tfn 040 517 3693, outi.ala-harkonen@metsa.fi