Publicerad 17.6.2020

Båtsommaren blir livlig – Forststyrelsens tips om vett och etikett på sjön gynnar båtföraren och naturen

I webbtjänsten Utinaturen.fi har Forststyrelsen lagt ut en checklista med tio regler för båtförare, som det lönar sig att följa med tanke på både båtföraren och naturen. Vett och etikett på sjön ger tips om hur du visar respekt för naturen och rör dig tryggt på sjön i skärgården. Enligt många uppskattningar blir båtsommaren rekordlivlig, då turismen och rekreationen i hemlandet ökar på grund av coronavirussituationen.

Skärgårdshavets nationalpark, Örö. Bild: Jarmo Vehkakoski.

Det är sannolikt att fler oerfarna människor än tidigare kommer att röra sig på sjön i sommar, precis som vid många naturobjekt i terrängen. Exempelvis beteende som skadar naturen beror ofta på okunnighet.

Tipsen om vett och etikett på sjön gäller inte endast dem som rör sig med segelbåt eller långfärdsbåt. Anvisningarna om landstigning och uppgörande av eld gäller också paddlare eller sällskap som är ute på en dagstur i en utombordare. I anvisningarna önskar vi också att alla som rör sig på vattnet tar större hänsyn till varandra än tidigare.

En del av anvisningarna är allmängiltiga, medan andra uttryckligen gäller vistelse i skyddsområden, såsom marina nationalparker och världsarvsområden.

Vett och etikett på sjön är en del av Forststyrelsens budskap om etikett i friluftslivet, vars mål är att allt flera ska vistas i naturen på ett ansvarsfullt sätt. Det gynnar både naturen och andra som vistas där.

Mera information