Publicerad 11.12.2023

Avslappnad stämning på Vind cafét

Temat på vind cafét var denna gång förutom projektuppdateringarna också lokala affärsmöjligheter samt arbetsuppgifter och karriärmöjligheter i branschen. Representanter från Forststyrelsen och Vattenfall bjöd på info och diskussioner om projektet den 22 november på kommunbiblioteket, som erbjöd utmärka förutsättningar för evenemanget.

Havsvindkraftsprojektet framskrider under våren och sommaren 2024 till miljökonsekvensbedömningsprogrammet. MKB-programmet som ges till den regionala NTM-centralen är en plan som beskriver hur projektets miljökonsekvenser planeras att bedömas.

Forststyrelsen och Vattenfall har redan under flera terrängsäsonger gjort förutredningar för MKB-programmet. Utredningarna gäller bl.a. vindkraftverkens eventuella konsekvenser för fågelbeståndet, organismerna i vattendraget och fisket såväl i vindkraftsparkens område som på alternativa rutter för elöverföringskablar som läggs på havsbottnen.

Man utreder också förhållandena för ruttalternativen beträffande den planerade överföringsledningen på land. Biologer undersöker förekomsten av växter och organismer samt strävar efter att kartlägga eventuella värdefulla naturobjekt.

Efter att ha satt sig in i det presenterade bedömningsprogrammet informerar NTM-centralen om att programmet är anhängigt och fastställer den tid inom vilken intressentgrupperna har möjlighet att ge sina synpunkter på planen. NTM-centralen sammanställer intressentgruppernas och myndigheternas synpunkter och utarbetar utifrån sin sakkunskap ett utlåtande om bedömningsprogrammet.

Virtuell rundtur i havsvindkraftsparken

Evenemangets dragplåster blev möjligheten att bekanta sig med en havsvindkraftspark med virtuella glasögon. VR-glasögonen visar havsvindkraftsparken på ett realistiskt sätt, även om det är fråga om en konstgjord verklighet skapad med datorteknik, en simulering.

Såväl Taklax skolas elevgrupp med lärare som ungdomar och vuxna som bekantat sig med projektet var intresserade av VR-rundturen.

Företagarportal för lokala tjänster på kommande

Lokala företagare hade möjlighet att fylla i sina uppgifter inför en planerad företagsportal. Portalen ska göra det lättare för de största leverantörerna att hitta lokala tjänster och utbud. Man kan fortfarande anmäla sitt intresse för portalen genom att kontakta Forststyrelsens intressentchef Jonna Hagström, och det kommer mera information då den väl är färdig.

Fyra ungdomar klädda i orange och gula arbetskläder tittar och lyssnar när två män presenterar vindkraftverkens teknik i biblioteket.

En grupp elever och tiotals personer bekantade sig med projektet på evenemangsdagen. På plats fanns också Korsnäs kommundirektör Christina Båssar och några intresserade från grannkommunerna. För barnen ordnades eget program, bl.a. färgläggningsuppgifter och tygkassar att illustrera. Vuxna hade möjligheten att delta i bland annat frågetävlingar.

Värd för evenemanget var projektledaren Timo Laakso med sitt team från Forststyrelsen samt projektledaren Klaus Nissen och tekniska chefen Anders Thomsen från Vattenfall.

Utsläppsfri el under nästa årtionde

Havsvindkraftprojektet producerar el i början av 2030-talet. MKB-fasen som håller på att inledas officiellt tar i sin helhet ett par år. Samtidigt framskrider många tillståndsprocesser samt den tekniska och kommersiella planeringen.

Man har uppskattat att enbart tillståndsprocesserna tar 5–7 år. Själva byggandet torde komma igång på 2030-talet och det tar 2–3 år.

I Finland behövs ständigt mer utsläppsfri el för att ersätta fossila bränslen och den gamla energiproduktionskapaciteten som tas ur bruk. Elektrifieringen av samhället, försörjningsberedskapen och konsumenternas krav förutsätter också mer utsläppsfri energi.

Nästa Vind Café-evenemang våren 2024

Vind Café-evenemangen fortsätter under våren 2024. Vind Cafét kan också vid behov besöka andra platser. Havsvindkraftsprojektets team har redan berättat om projektet i Molpe lågstadium och Petalax högstadium.

Under detta event gick det åt 75 glöggmuggar och många goda pepparkakor. Vi hade jätte trevliga diskussioner med er och önskar alla hjärtligt välkomna igen!

Mer information och kontakt:

Forststyrelsen: Jonna Hagström, +358 40 646 9554, , e-post: jonna.hagstrom@metsa.fi