Publicerad 20.1.2020

Åsikter om utkastet till Vätsäri ödemarksområdes skötsel- och användningsplan ombeds

Utkastet till skötsel- och användningsplan för Vätsäri ödemarksområde i Enare har utarbetats och nu går det att lämna sin åsikt om utkastet. I planen skissas linjerna upp för åtgärder i området och dess användning för de nästa 10–20 åren.

Vätsäri ödemarksområde är viktigt för samekulturen och renskötseln och ett betydande område för ödemarksvandringar och -besök. Till området hör Enare träsks östra delar med sina karga stränder och otaliga öar samt det vida skogsområdet, splittrat av vattendrag och kärr, nordost om sjön. Ödemarkens nordöstra del, Vätsäris högland, reser sig till en kal fjällrygg. Områdets areal är i sin helhet cirka 1 570 km2 och Vätsäri är Lapplands femte största ödemarksområde.

I Vätsäri finns det fem stugor för vandrarna samt några skärmskydd, kåtor och eldplatser. I nordöstra delen ligger den tjugo kilometer långa Piilolaleden som kan vandras på sommaren. De nuvarande servicestrukturerna bevaras även i fortsättningen.

I Vätsäri ödemarksområde går drygt 90 kilometer snöskoterleder. I planeringens slutskede kom ett förslag av intressentgrupperna om att avveckla snöskoterleden från Nellim i riktning mot Sevettijärvi. Vi ber även om åsikter om detta samtidigt som ni lämnar in er åsikt om hela skötsel- och användningsplanen. Ärendet avgörs efter remissrundan då alla intressentgrupper har hörts.

I planutkastet linjeras även tillståndsövervägandet för vissa användningsformer av området. Till exempel beviljas inga tillstånd för hundspannsverksamhet som överskrider allemansrätten i ödemarksområdets fastlandsområde. Dessutom styr planen överlåtandet av statens användningsrättigheter för olika baser.

Omfattande deltagande i planeringen

I planeringen deltog en omfattande samarbetsgrupp som bildats av områdets centrala intressentgrupper. I samarbetsgruppen deltog bland annat representanter för kommunen, naturskyddet, jakt- och fiskeinstanser samt renskötseln.

Vätsäri ödemarksområde ligger i sin helhet i samernas hembygdsområen och nästan helt i skoltområdet enligt skoltlagen. Planen har även utarbetats i samarbete med arbetsgruppen Akwé:Kon utsedd av Sametinget och skolternas byastämma.

Vätsäri, precis som övriga ödemarksområden, har grundats för att bevara områdenas ödemarkskaraktär, för att trygga samekulturen och naturnäringar samt för att utveckla en mångsidig användning av naturen och förutsättningarna för detta. Enligt ödemarkslagen ska en skötsel- och användningsplan utarbetas av Forstsytrelsen för alla ödemarksområden och planen fastställs av miljöministeriet. Den föregående planen är från 2007.

Bekanta dig med planen på Forststyrelsens webbplats

Du kan ge ditt yttrande om skötsel- och användningsplanen för Vätsäri ödemarksområde senast 20.2.2020. Planen finns på Forststyrelsens webbplats https://www.metsa.fi/vatsarisuunnittelu. Utlåtanden och åsikter skickas in per e-post till kirjaamo(at)metsa.fi eller som brev med adressen Forststyrelsen/Registratorskontoret PB 94, 01301 Vanda.

Mer information

Specialplanerare Liinu Törvi, telefon 040 7541512, e-post liinu.torvi(at)metsa.fi