Publicerad 23.6.2021

Arkeologer har tagit i bruk det medeltida avloppet på Raseborgs slott

Arbetet med att iståndsätta dagvattenavledningen och taket på Raseborgs slottsruiner har slutförts. Sommartid kan man besöka ruinerna av det kungliga slottet varje dag.

Iståndsättningen av dagvattenavledningen vid Raseborgs slottsruiner i Snappertuna har slutförts och slottsruinerna är öppna för allmänheten. Forststyrelsen har låtit öppna slottets medeltida avloppsöppningar med arkeologiska metoder, och de har tagits i bruk igen. På detta sätt kan smält- och regnvatten nu ledas utanför slottets murar.

Målet med iståndsättningen är att begränsa fuktbelastningen på slottets konstruktioner. Arbetet påbörjades redan förra året, då slottets plåttak restaurerades. Dagvattenhanteringen kommer att fortsätta i år så att vatten som släpps ut utanför slottet kan ledas bort från slottsområdets omedelbara närhet. Planen för vidare restaurering färdigställdes i juni och väntar nu på Museiverkets utlåtande och kommentarer. Ytterligare restaureringar kommer att göras under hösten.

En människa står på stenslottets plåttak. Bakom slottet träbyggnader och gräsfält.
Slottets plåttak restaureras 2021. Foto Hans-Erik Nyman.

Tidsresa till Konungariket Sverige

Raseborgs slott byggdes på 1370-talet som administrativt centrum för västra Nyland. Finland var då en del av Konungariket Sverige. Slottet var en viktig militärbas och ett handelscentrum som var avsett som motpol till Tallinn. Slottets storhetstid inföll under 1450- och 1460-talet, då Karl Knutsson Bonde, som varit kung över Sverige tre gånger, styrde slottet och bodde där med sitt hov.

Slottsruinerna är ett utmärkt resmål för alla som är intresserade av historia. På slottet är det till exempel möjligt att kika in i den gamla riddarsalen, tornkamrarna och en skottglugg. På slottet ordnas guidade rundturer i juni 26 och 27.6 kl. 12 och 14, i juli varje vecka på onsdagar, lördagar och söndagar kl. 12 och 14 samt i augusti 1.8 kl. 12 och 14 och på lördagar 7.8, 14.8, 21.8 och 28.8 kl. 14.

Raseborgs slottsruin är en fast fornlämning som det är förbjudet att gräva vid, täcka över eller skada enligt lagen om fornminnen. Att göra upp eld på slottsområdet är också förbjudet.

Vid slottsruinerna kan man också träffa på djur eftersom får betar i kulturarvslandskapet.

Vid ruinerna finns café-restaurang Slottsknektens stuga, som i sig är historiskt intressant: den öppnade sina dörrar 1893 under namnet Turiststugan.

Kärleksstigen (0,5 km) med start från slottsruinerna leder genom en fårbeteshage och värdefulla traditionella landskap till Forngårdens husmuseum i Snappertuna. Muséets allmogebyggnader visar hur livet gick till vid 1700- och 1800-talets fiskarstugor och bondgårdar. Eftersom slottsruinerna har branta trappor och ojämn terräng är slottet och Kärleksstigen inte lämpliga för funktionshindrade. Slottets omgivningar med gångvägar har lättillgänglig terräng.

Man kan hyra en kajak från slottsruinen Raseborg och paddla längs ån till Snappertuna skärgård för till exempel en picknick.

Mer information

Hilja Palviainen, upphandlingsexpert inom kulturarv, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn 040 754 5131