Publicerad 18.8.2020

Årets intäkter från fiskevårdsavgifterna översteg redan i juli intäkterna för hela 2019

Under januari–juli betalades mer än 245 000 fiskevårdsavgifter. I slutet av juli uppgick intäkterna från avgifterna till 9,5 miljoner euro. Intäkterna för hela fjolåret uppgick till knappt 8,9 miljoner euro.

Efterfrågan på fiskevårdsavgifter ökade jämfört med fjolåret varje månad fram till slutet av juni. I mars, när undantagsförhållandena trätt i kraft, betalades mer än 50 procent fler fiskevårdsavgifter än under mars månad i fjol. Avgifterna för hela året och för ett dygn ökade betydligt i popularitet under sommaren. Även i början av augusti var försäljningen av fiskevårdsavgifter livlig. Jämfört med början av augusti i fjol är antalet sålda fiskevårdsavgifter hittills i år cirka 40 000 fler.

– Det är glädjande att finländarna har hittat fiskevattnen och fisket i dessa coronatider. Samtidigt som det för oss närmare naturen bidrar de ökade avgiftsintäkterna också till att trygga och förbättra skötseln av fiskevattnen, säger Forststyrelsens jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi.

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 år som fiskar på något annat sätt än med metspö, pilk eller strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbutik på adressen www.eraluvat.fi, i appen Eräluvat, på servicenumret 020 69 2424, i R-kioskerna samt vid Forststyrelsens naturum.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt till fiskeövervakning, främjande av fiske som hobby, organisationernas rådgivningstjänster, fiskeriområdenas verksamhet samt ersättningar till ägarna.

Läs mer på eraluvat.fi/fiskevardsavgift

Mer information:
Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf