Publicerad 7.4.2020

Året har börjat exceptionellt, vilket har uppmuntrat människor att fiska

Fiskevårdsavgifterna har lösts in aktivare än tidigare under årets första kvartal. I januari–mars uppgick fiskevårdsavgifterna till över 1,4 miljoner euro, vilket är 25 procent mer än under fjolårets jämförelseperiod. Det verkar som om den milda vintern har tidigarelagt fiskesäsongen för många och undantagstillståndet på grund av coronaepidemin har gett mer tid för fiske, uppskattar Forststyrelsen.

Det varma vädret och den långa perioden av öppet vatten i en stor del av landet har tidigarelagt inlösningen av fiskevårdsavgifter. I början av året mångdubblades i synnerhet åtgången av kortvariga tillstånd.
Flest fiskevårdsavgifter köptes i mars och handeln blev livligare under coronaepidemin. Intäkterna från fiskevårdsavgifterna under den senare hälften av mars är 60 procent större än under motsvarande period föregående år.

Det är typiskt att man fiskar ensam eller med närstående, så begränsningarna på sammankomster och rörlighet har gett möjlighet att ta sig ut i närområdets vatten.

– Undantagstillståndet har förändrat människornas fritid, nu har man sökt välmående i den närliggande naturen. Vi uppmanar fortfarande människor att söka sig till lugna fiskevatten och undvika kontakter, uppmuntrar jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi vid Forststyrelsen.

Fiskevårdsavgiften ska betalas om man är 18–64 år gammal och fiskar på andra sätt än pilkfiske, mete eller strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften grundar sig på lagen om fiske.

Fiskevårdsavgiften kostar 45 €/år, 15 €/vecka och 6 €/dygn. Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbutik på adressen www.eraluvat.fi, på servicenumret 020 69 2424 och i R-kioskerna över hela landet. Under undantagstillståndet är det inte möjligt att köpa från Forststyrelsens naturum.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt för fiskeövervakning, till organisationer för rådgivningstjänster, fiskeriområdens verksamhet samt ersättningar till ägarna.

Läs mer på www.eraluvat.fi/se/fiske/fiskevardsavgift

Mer information:
Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki(at)metsa.fi, tfn 040 186 5875
Mika Laakkonen, projektchef, Forststyrelsen, mika.laakkonen(at)metsa.fi, tfn 040 589 7559

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen. Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf