Publicerad 27.1.2022

Antalet besökare i nationalparkerna har stigit till en ny nivå – de positiva ekonomiska effekterna av nationalparkerna ökar ännu starkare än antalet besökare

Antalet besökare i nationalparkerna överskred för första gången fyra miljoner ifjol. Antalet besökare i nationalparkerna har därmed stigit till en ny nivå, och någon nedgång är inte i sikte. Effekterna av besökarnas penninganvändning på den lokala ekonomin ökade kraftigare än antalet besökare: ökningen var 21 procent jämfört med 2020. De traditionella orsakerna till besöken i nationalparkerna – naturupplevelser, naturens renhet, landskapen och besökets inverkan på välbefinnandet – kommer allt starkare fram i besökarundersökningarna.

Forststyrelsen publicerade idag 26.1.2022 uppgifter om antalet besökare 2021 i nationalparker, strövområden och vissa andra populära objekt som ingår i uppföljningen. Nationalparkerna besöktes drygt 4 miljoner gånger och strövområdena* 559 800 gånger. Jämfört med 2020 ökade besöken i nationalparkerna med 2 procent, men jämfört med 2019 var ökningen hela 25 procent.

– År 2020 gjordes ett rekordstort hopp i antalet besökare i nationalparkerna. År 2021 visade att det inte var fråga om ett fenomen under det första pandemiåret. Nybörjarna från 2020 har kommit för att stanna. När antalet internationella turister under de kommande åren återgår till det normala eller blir högre, kommer det knappast att uppstå en svacka i nationalparkernas popularitet, konstaterar naturtjänstdirektör Henrik Jansson vid Forststyrelsen.

Effekten av besökarnas penninganvändning på den lokala ekonomin var 310,3 miljoner euro och sysselsättningseffekten 2452 årsverken. Effekten fördelas dock ojämnt mellan olika delar av landet och olika företag. Effekterna är större i turistområden där vistelsen är längre och tjänsterna mer omfattande.

Ökningen i antalet besökare var störst i Lappland och Koillismaa, medan antalet besökare i objekten i söder sjönk jämfört med 2020. Även i södra Finland var antalet besökare dock högre än under tiden före pandemin. Bakom tillväxten i norr låg bland annat den kraftigt ökade inhemska turismen, distansarbete i semesterbostäder i närheten av nationalparker och nationalparkernas rekordartade popularitet som besöksmål även under sommaren. Den sistnämnda trenden är utmärkt för turismen i norr, där det har funnits utmaningar med året-runt-turismen. Den snörika vintern påverkade antalet besök i söder, eftersom skidspår och andra vinterleder endast upprätthålls vid ett fåtal objekt i söder. Också sommarens värmebölja ledde till färre besök, särskilt i inlandet.

En ärm av yllekofta och i handen en mugg av stål. I bakgrunden snö på marken, en timmerhydda och folk med skidor bredvid.
En solig skidtur i Oulanka nationalpark. Foto: Jonna Kalliomäki.

Den populäraste nationalparken var fortsättningsvis Pallas–Yllästunturi nationalpark med nästan 700 000 besök. På silverpallen finns Urho Kekkonens nationalpark med 446 300 besök och bronset gick till Noux med 314 500 besök. Koli, Oulanka och Pyhä–Luosto fortsätter på poängplatserna.

1087 varv runt jorden med muskelkraft – nöjda kunder

Under pandemin har nationalparkernas betydelse för finländarnas motion blivit allt större. I nationalparkerna rörde man sig 43,6 miljoner kilometer med muskelkraft, vilket motsvarar 1087 varv runt jorden. Det finns många sätt att röra sig: den genomsnittliga vandringssträckan var 8 km, cykelsträckan 20 km och seglings- eller paddlingssträckan 25 km. I besökarundersökningarna betonas förutom motionen även nyttan för den mentala hälsan.

Kundnöjdheten var hög: 4,38 på skalan 1–5. Kunderna fick vad de sökte: lugn och ro i naturen, unika landskap och välbefinnande för sig själva. I många nationalparker hade man också hunnit förbättra friluftstjänsterna med hjälp av separat finansiering från Forststyrelsens Naturtjänster, vilket ökade kundnöjdheten. Även Forststyrelsens samarbetsföretag för hållbar naturturism har utvecklat och breddat sina tjänster enligt kundernas önskemål och till exempel ökat uthyrningsverksamheten av redskap, såsom terrängcyklar och snöskor. Detta syns i form av ökade kundmängder och ökad kundnöjdhet.

*Statens strövområden samt Enare och Polcirkelns strövområden.

Mer information

Naturtjänstdirektör Henrik Jansson, Forststyrelsen, tfn 0400 328 759

Statistik över och metoder för beräkning av antalet besökare och effekten på den lokala ekonomin: Specialplanerare Liisa Kajala, tfn 0400 233 571

KORRIGERING 15.3.2022: Effekten av besökarnas penninganvändning på den lokala ekonomin var 310,3 miljoner euro, sysselsättningseffekten 2452 årsverken och ökningen från år 2020 21 %. ( I det ursprungliga meddelandet var siffrorna felaktigt 306,1 miljoner euro, sysselsättningseffekten 2420 årsverken och ökningen 19 %.)