Publicerad 15.1.2018

Ansökningstiden till fåra- och koherdeveckorna börjar 16.1.2018

Som fåra- eller koherde kan du fira en upplevelsefylld semestervecka omgiven av vacker finsk natur.
Nästa sommar behöver Forststyrelsen herdar till många ställen igen.

Herdarna på vart och ett av herdeställena får tillbringa en semestervecka vid en gård eller stuga i vackra landskap. Som bonus får de krafsa får och kossor.

Ansökningstiden till herdeveckorna sommaren 2018 börjar den 16 januari kl. 12.00 och fortsätter fram till den 23 januari klockan 12.00.

Får med sina herde. Foto: Jukka-Pekka Ronkainen.Till herdarnas uppgifter hör att förse betesdjuren med friskt dricksvatten, följa deras allmänna kondition och flytta djuren från en färdigbetad fålla till följande. Det är också viktigt att herdarna dagligen räknar djuren, så att eventuella rymlingar kan fångas in. Vid sidan av djurskötseln blir det tid över också för naturutflykter och avkoppling i naturen.

I konceptet med fåra- och koherdar hyr herden en gård för en vecka av Forststyrelsen. Veckorna är avgiftsbelagda. Avgifterna används för underhåll av gården och betesdjuren samt för kostnader för naturvård.

Fåren och korna är oersättliga naturvårdare i naturobjekten. De håller ängarna och vårdbiotoperna öppna och upprätthåller den biologiska mångfalden. I och med att traditionell boskapsskötsel med djuren ute på bete har minskat, har ängarna och ängsarterna blivit sällsynta i hela Finland.

Beroende på gårdens storlek kan herden också ta med sig sin familj eller en vän som sällskap.
Herdarna kan om de önskar också delta i andra arbeten i skyddsområdet. Herdeställena skiljer sig från varandra, så ta en titt på gårdarna innan du fyller i ansökan.

Information om herdeställen hittar du på sidan www.utinaturen.fi/sv/frivilligverksamhet/faraherdarna

Ansökningsblanketten (på finska):
https://link.webropolsurveys.com/S/CF27189325C7BE5F (länken öppnas 16.1. kl. 12)

Fåra- och koherdeplatserna lottas bland alla som anmält sig och alla sökande informeras om resultatet.