Publicerad 14.1.2020

Ansökan till Herdeveckorna från 15.1. till 22.1.2020

Forststyrelsens populära Herdeveckor närmar sig.
Ansökan till Forststyrelsens populära Herdeveckor börjar onsdagen den 15 januari 2020 kl. 12.00 och anmälningsblanketten (på finnska) öppnas. Ansökningen pågår till följande onsdag den 22 januari kl. 12.00. Herdeställena presenteras på webbsidan www.utinaturen.fi/frivilligverksamhet/herdeveckorna. Herdeplatserna lottas ut bland de sökande under februari.
Fårvallning har blivit en populär sommarupplevelse, men är samtidigt ytterst viktig naturvård. I sommar kommer det att finnas herdar på 15 olika ställen.
Bland herdeställena 2020 finns en nyhet: Punkaharju. Det tidigare brandvaktshuset uppe på en hög ås vid sjön Pihlajavesi erbjuder en ny, mer urban upplevelse av fårvallarlivet. Till skillnad från de andra ställena är detta ett landskapsvårds- och kulturarvsobjekt.
De som får en herdeplats får hyra en gård eller stuga mitt i ett finländskt traditionslandskap. Herdarna får pröva på lantlivet genom att valla får, kor eller hästar. Till herdarnas uppgifter hör bland annat att förse djuren med friskt dricksvatten, följa deras allmäntillstånd och flytta djuren till nästa betesfålla. Herdarna bör också räkna djuren varje dag, så att eventuella rymlingar kan fångas in.
Beroende på gårdens storlek kan herden ta med sig sin familj eller en vän som sällskap. På en del ställen är även sällskapsdjur välkomna.
Får och herde. Foto: Sirke Seppänen.
Herdeveckorna gör gott för människan och naturen
Herdeveckorna ger många slags nytta för både herdarna och den omgivande naturen. En vecka i naturen och med djuren höjer motståndskraften och lindrar stress. De som deltar i herdeveckorna bidrar till bevarandet av värdefulla kulturarv, traditionell naturvård och naturens mångfald.
Herdeveckorna är avgiftsbelagda och inkomsterna används för underhållet och naturvården i områdena.
Mer information:
Hannele Kytö, Forststyrelsens Naturtjänster, hannele.kyto(at)metsa.fi, tfn 040 1849709