Publicerad 5.3.2019

8,6 miljoner euro ackumulerades i fiskeavgift

I fjol löstes ut 241 289 stycken fiskevårdsavgifter av vilka 174 324 stycken bestod av årsavgifter. Det ackumulerades totalt 8,6 miljoner euro i avgifter som används till fiskevård.

Antalet sålda avgifter minskade med 15 000 stycken, men det ackumulerade beloppet ökade med cirka en halv miljon. Det ökade beloppet beror på att riksdagen höjde priset på fiskevårdsavgiften från 39 euro till 45 euro. Fiskevårdsavgiften för sju dygn kostar 15 euro och sex euro för ett dygn.

Medlen anvisas enligt fiskelagen till kostnader för fritidsfiske och vård av fiskevatten, fiskeriområdernas verksamhet, fiskerirådgivningstjänster, ersättningar som betalas till ägare av vattenområden och kostnader som orsakas av uppbärandet av avgifter.

Fiskevårdsavgiften samlas in av Forststyrelsen, som konterar medlen vidare till jord- och skogsbruksministeriet.

Läs hela pressmeddelandet: www.eräluvat.fi.