Kuvan etualalla on pihlaja. Taaempana on kivikkoa ja tunturin päälle tulevat portaat. Horisontissa metsää, järvi ja tunturijono.
Ison Pyhätunturin portaat. Kuva: Anna Pakkanen.

Suomi sai 41. kansallispuistonsa 1.1.2022. Metsähallitus valmistelee yhdessä sidosryhmien kanssa hoito- ja käyttösuunnitelman tuoreelle Sallan kansallispuistolle.

Suunnitelma sovittaa yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita seuraavat 10–15 vuotta. Keskeisiä ja käyttäjien kannalta merkittäviä asioita suunnittelussa ovat esimerkiksi luonnonarvojen turvaaminen, käytön eri vyöhykkeet sekä reittien ja palvelurakenteiden sijoittaminen. Suunnitelman jälkeen kansallispuistolle annetaan järjestyssääntö.

Suunnittelun eteneminen

Suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Hoito- ja käyttösuunnitelman teosta vastaavat Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijat, ja se laaditaan osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti kuunnellen alueen käyttäjiä ja intressitahoja. Suunnittelun tueksi on perustettu keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa käsitellään suunnitelman linjauksia ja ydinkysymyksiä suunnittelun eri vaiheissa.

Suunnitelma on lähetetty lausunnolle 9.1.2023.

Palautetta oli mahdollista antaa 10.2.2023 mennessä.

Suunnitelmaluonnoksen käytyä läpi lausuntovaiheen ympäristöministeriö vahvistaa valmiin suunnitelman.

Nainen seisoo kivikon yli menevällä portaikolla ja ottaa valokuvaa kameralla. Kuvassa näky tunturimaisemaa ja joitakin puita.
Sallan portaat. Kuva: Anna Pakkanen.

Sallan kansallispuisto on 9 983 hehtaaria erämaisten ikimetsien ylänköä

Sallan kansallispuisto on vanhojen metsien, hienojen aapasoiden, harjujen sekä jääkauden muovaamien maanmuotojen aluetta. Retkeilyreitit vievät jääkauden muovaamille harjuille ja kuruille sekä kirkasvetisille lammille. Iso Pyhätunturin huipulta voi ihailla laajalle aukeavia maisemia ja Venäjällä siintäviä tuntureita.

Alue on suosittu retkeily- ja luontovirkistyskohde, ja sen suosio todennäköisesti kasvaa entisestään, kun siitä perustettiin kansallispuisto.

Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 11.8.2023