Kaksi juoksijaa katselee maisemia korkealla kalliolla. Alhaalla näkyy järvi ja metsää.
Polkujuoksua Repoveden kansallispuistossa. Kuva: Saara Lavi / Metsähallitus.

Metsähallituksen Järvi-Suomen Luontopalvelut on aloittanut Repoveden kansallispuiston ja siihen kiinteästi kytkeytyvän Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön suunnittelun yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin kansallispuiston perustamisen jälkeen vuonna 2004. Reilussa vuosikymmenessä alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin. Nyt laadittavan päivityksen päämääränä on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun, virkistyskäytön ja luontomatkailun sekä Puolustusvoimien tarpeita seuraavien 10 – 15 vuoden ajanjaksolla. Keskeisiä tavoitteita ovat luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden sekä tarvittavien suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimien määrittely alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Suunnittelun kohteena on Repoveden kansallispuiston ja UPM Kymmene Oyj:n omistaman Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen muodostama kokonaisuus. Näiden lisäksi suunnitelmassa tarkastellaan myös muita Repoveden Natura 2000 -alueelle (FI0424001) sijoittuvia valtion omistamia alueita sekä yhdessä maanomistajien kanssa yksityisiä luonnonsuojelualueita ja yksityisiä vesialueita siltä osin kuin ne kytkeytyvät kohdealueen hoitoon ja käyttöön. Natura-alueella sijaitsee myös yksityisiä lomatontteja, joille ei kohdisteta suunnittelutoimia.

Osallistu suunnitteluun

Koko suunnitteluprosessin ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnittelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Kirjallista palautetta tai kehittämisehdotuksia voi toimittaa postitse tai sähköpostitse suunnitelman tekijöille (yhteystiedot alla).

Mielipiteitä Repoveden kehittämisestä kerättiin karttapohjaisella Maptionnaire-kyselyllä 8.11.-31.12.2019. Kyselyvastauksiin voit tutustua oheisen raportin avulla.

Suunnitelmaluonnos valmistuu vuonna 2023. Palautteiden ja lausuntojen aiheuttamat muutokset käsitellään, suunnitelma viimeistellään lopulliseen muotoonsa.

Lisätietoja

Maankäytön erityisasiantuntija Meri-Hilkka Mäkelä
Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut
PL 36 (Kauppakatu 32), 40101 Jyväskylä
meri-hilkka.makela@metsa.fi
Puh. 0407690673

Luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
tuula.tanska@ely-keskus.fi
Puh. 0295029291

Päivitetty viimeksi 1.12.2023