”PAN – Pohjoisen luonnonilmiöt” oli hanke, joka yhdisti luonnon ja luontomatkailun. Hankkeen päätavoite oli kasvattaa tietämystä pohjoisesta luonnosta ja sen ainutlaatuisista ilmiöistä luontomatkailussa.

Alla hankkeen keskeiset tavoitteet ja tulokset.

Uusia maastorakenteita

Varsinaiseen rakennustyöhön ryhdyttiin Sallassa, jossa tehtiin Sallatunturin lähialueille useita uudenlaisia luonnonilmiöiden havainnointipaikkoja. Vastaavasti Venäjällä Apatityn kaupungin lähelle nousi rakennelma luonnon tarkkailuun. Norjassa Ylä-Paatsjoen kansallispuisto entisöi vanhoja rakennuksia uuteen käyttötarkoitukseen opastuspisteenä. Projektissa tehdyt maastorakenteet mahdollistavat helpon pääsyn lähiluontoon ja tarjoavat oivan kehyksen levähdystaukoihin ja pohjoisen luonnon havainnointiin.

Puinen, vinon suorakaiteen muotoinen avoin puurakennus, jonka seinässä katseluaukkoja mäen päältä maisemaan.
Kaunisharjun laavu valmistui 2020 Sallaan osana PAN -hanketta, sunnittelijana Biotope, Norja. Kuva: Anna Pakkanen

Luontotietoa ja ympäristökasvatusta

Hankkeessa tuotettiin myös näyttelyitä, av-esityksiä ja luontokasvatusmateriaalia kaikille osallistujamaille.

Luontokeskusten ja opastuspisteiden näyttelyitä uudistettiin ja keskuksiin valmistui myös av-esityksiä. Projektissa tehdyt opetus- ja ympäristökasvatusmateriaalit muodostavat monikielisen, kansainvälisen kokonaisuuden, joka on nuoriso- ja luontokeskusten, opastuspisteiden ja koulujen käytettävissä.

Urho Kekkosen kansallispuiston palvelupiste Kiehinen Saariselällä sai uuden näyttelyn, joka opasti upeaan Lapin luontoon. Kiehisen näyttelyssä vierailija sai myös itse selata video- ja valokuvasisältöjä kosketusnäytöillä. Näyttelyssä oli myös erityisesti lapsille suunnattuja osioita, mutta kaikenikäiset saattoivat testata omaa jälki- tai papanatuntemustaan. Näyttely oli maksuton.

Ammattitaidon ja valmiuksien kehittäminen työpajoissa

Norjan Paatsjokilaaksossa pidetty puuarkkitehtuurityöpaja avasi projektin työpajojen sarjan lokakuussa 2019. Siellä ideoitiin paikallisen puun käyttöä pohjoisen matkailurakentamisessa ja retkeilyrakenteissa.

Erilaisia kuksia.

Erityisesti kesäaikaisessa palvelutarjonnassa on paljon kehitettävää talvi- ja revontulimatkailun ollessa jo hyvin vahvoja brändejä. Kansainvälisissä työpajoissa kuultiin ja jaettiin uutta tietoa, lisättiin yhteistyötä matkailutoimijoiden ja suojelualueita hoitavien tahojen välillä ja poimittiin vinkkejä uusien matkailutuotteiden kehittämiseksi.

Päivitetty viimeksi 5.10.2023