Kataja kiemurtelee Lapin kivikossa.
Kuva: Anna Pakkanen, Metsähallitus, PAN-hanke.

Ajankohtaista

Kansainvälinen seminaari arktisesta luonnosta ja luontomatkailusta yhdistettynä uusien luontomatkailupalveluiden ja -tuotteiden konseptointityöpajaan järjestetään Korona-rajoitusten vuoksi webinaarien sarjana. Ota yhteyttä projektipäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Urho Kekkosen kansallispuistoon suuntautuvan retken voi aloittaa tai päättää palvelupiste Kiehisen uudessa näyttelyssä. Näyttely vie upeaan Lapin luontoon (5.12.2019 luontoon.fi)

Yhteistyöllä edistetään kestävää luontomatkailua ja hehkutetaan pohjoisen luonnonilmiöitä (tiedote 26.11.2019)

Kansainvälinen puuarkkitehtuuri-työpaja pidettiin Norjassa 20.–21.10.2019 (video, youtube.com). Norjalaisen arkkitehtitoimisto Biotopen vetämässä työpajassa pureuduttiin käytännönläheisesti paikallisen pohjoisen puun työstämiseen, puurakentamiseen luonnonsuojelualueilla ja niiden lähiympäristössä sekä paikallistalouden huomioimiseen.

Pohjoinen luonto ja lajisto ovat ainulaatuisia ja monestakin syystä haavoittuvaisia. Olosuhteet ovat karut, kasvukausi lyhyt, lajisto harvalukuinen. Lämpötilojen ja valonmäärän vaihtelut ovat suuria eri vuodenaikojen välillä ja ilmastonmuutoksen vaikutukset luontoon näkyvät jo. Samanaikaisesti pohjoinen luonto on eksoottinen matkailun vetovoimatekijä.

Pohjoisen luonnonilmiöt -hanke yhdistää luonnon ja luontomatkailun. Hankkeen päätavoite on kasvattaa tietämystä pohjoisesta luonnosta ja sen ainutlaatuisista ilmiöistä luontomatkailussa. Uudet maastorakenteet, luontonäyttelyt ja erilaiset työpajat vauhdittavat Suomen, Norjan ja Venäjän yhteisen Fennoskandian vihreän vyöhykkeen matkailuyrittäjäyhteistyötä Lapissa ja tuovat pohjoisen luonnonilmiöitä tutuksi.

Yhteistyökumppanit tekevät kolme vuotta tiivistä yhteistyötä PAN – Pohjoisen luonnonilmiöt -projektissa, jonka tulokset kohdistuvat matkailuyrityksille, matkailijoille, koululaisille ja paikallisille ihmisille.

Projekti kuuluu Euroopan unionin ENI Kolarctic -naapuruusohjelmaan (kolarctic.info)

Toiminta-alue on Murmanskin alue Venäjällä, Finnmark Norjassa ja Lappi Suomessa. Työt keskittyvät pääasiassa Fennoskandian vihreäksi vyöhykkeeksi kutsutulle alueelle, toiminta-aika on 1.3.2019–28.2.2022.

Uusia maastorakenteita

Varsinaiseen rakennustyöhön ryhdytään Sallassa, jossa tehdään Sallatunturin lähialueille useita uudenlaisia luonnonilmiöiden havainnointipaikkoja. Vastaavasti Venäjällä Apatityn kaupungin lähelle nousee rakennelma luonnon tarkkailuun. Norjassa Ylä-Paatsjoen kansallispuisto entisöi vanhoja rakennuksia uuteen käyttötarkoitukseen opastuspisteenä. Projektissa tehtävät maastorakenteet mahdollistavat helpon pääsyn lähiluontoon ja tarjoavat oivan kehyksen levähdystaukoihin ja pohjoisen luonnon havainnointiin.

Ammattitaidon ja valmiuksien kehittäminen työpajoissa

Norjan Paatsjokilaaksossa pidettävä puuarkkitehtuurityöpaja avasi projektin työpajojen sarjan lokakuussa 2019. Siellä ideoitiin paikallisen puun käyttöä pohjoisen matkailurakentamisessa ja retkeilyrakenteissa. Vuoden 2020 työpajoissa konseptoidaan uusia matkailupalveluja kansainvälisellä ja paikallisella tasolla. Erityisesti kesäaikaisessa palvelutarjonnassa on paljon kehitettävää talvi- ja revontulimatkailun ollessa jo hyvin vahvoja brändejä. Kansainvälisissä työpajoissa kuullaan ja jaetaan uutta tietoa, lisätään yhteistyötä matkailutoimijoiden ja luonnonsuojelualueiden kesken sekä saadaan vinkkejä uusien matkailutuotteiden kehittämiseen.

Erilaisia kuksia.

Luontotietoa ja ympäristökasvatusta

Hankkeessa tuotetaan myös näyttelyitä, av-esityksiä ja luontokasvatusmateriaalia kaikille osallistujamaille.

Luontokeskusten ja opastuspisteiden näyttelyitä uudistetaan ja keskuksiin valmistuu myös av-esityksiä. Projektissa tehtävät opetus- ja ympäristökasvatusmateriaalit muodostavat monikielisen, kansainvälisen kokonaisuuden, joka on nuoriso- ja luontokeskusten, opastuspisteiden ja koulujen käytettävissä.

Pohjoiset luonnonilmiöt tarjoavat lumoavia kokemuksia, ja niissä on myös äärettömän mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tiesitkö muuten, että katajan pohjoinen alalaji, lapinkataja (Juniperus communis ssp. nana), voi saavuttaa huiman 1000 vuoden iän!

Verkostoituminen Fennoskandian vihreän vyöhykkeen alueella

Fennoskandian vihreä vyöhyke on valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, luonnonsuojelun edistämiseksi sekä kestävän luontomatkailun ja paikallistalouden tukemiseksi.

PAN-projektissa tehtävä työ täydentää Suomen, Venäjän ja Norjan ympäristöministeriöiden johtamaa kansainvälistä yhteistyötä. Luontokeskukset ja opastuspisteet ovat PAN-projektissa muodostettavan verkoston kiintopisteet. Näiden keskusten avulla sekä hankkeessa järjestettävien työpajojen, seminaarien ja tapahtumien kautta verkostoon kutsutaan luontomatkailuyrittäjiä, alueellisia tahoja ja paikallisia toimijoita.

Rahoitus

Sallan kunnan ja matkailun tunnus Salla in the middle of nowhereProjektin toteutuksen mahdollistavat Euroopan unionin ENI Kolarctic -naapuruusohjelma, Venäjän, Norjan ja Suomen kansallinen rahoitus sekä yksityinen rahoitus, josta vastaa Matkalle Sallaan ry (salla.fi).

Kokonaisbudjetti on 2 615 785 euroa.

Yhteystiedot ja kumppanit

Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, hankkeen vetäjä

Projektipäällikkö Riina Tervo
riina.tervo@metsa.fi, puh. 0206397748

Kumppanit

Suomi:

Venäjä:

Norja:

PAN-hankkeen osallistujien tunnukset

Päivitetty viimeksi 29.9.2020