Kataja kiemurtelee Lapin kivikossa.
Kuva: Anna Pakkanen, Metsähallitus, PAN-hanke.

Näyttelyt uudistuivat

Palvelupiste Kiehisen näyttely täydentyi interaktiivisilla sisällöillä (luontoon.fi, 20.9.2021).

Tervetuloa kurkistamaan Sallan luonnon salaisuuksiin! (luontoon.fi, 9.9.2021).

Pohjoinen luonto ja lajisto ovat ainulaatuisia ja monestakin syystä haavoittuvaisia. Olosuhteet ovat karut, kasvukausi lyhyt, lajisto harvalukuinen. Lämpötilojen ja valonmäärän vaihtelut ovat suuria eri vuodenaikojen välillä ja ilmastonmuutoksen vaikutukset luontoon näkyvät jo. Samanaikaisesti pohjoinen luonto on eksoottinen matkailun vetovoimatekijä.

Pohjoisen luonnonilmiöt -hanke yhdistää luonnon ja luontomatkailun. Hankkeen päätavoite on kasvattaa tietämystä pohjoisesta luonnosta ja sen ainutlaatuisista ilmiöistä luontomatkailussa. Uudet maastorakenteet, luontonäyttelyt ja erilaiset työpajat vauhdittavat Suomen, Norjan ja Venäjän yhteisen Fennoskandian vihreän vyöhykkeen matkailuyrittäjäyhteistyötä Lapissa ja tuovat pohjoisen luonnonilmiöitä tutuksi.

Hiipinätunturit. Kuva: Vitaliy Istomin.

Yhteistyökumppanit tekevät kolme vuotta tiivistä yhteistyötä PAN – Pohjoisen luonnonilmiöt -projektissa, jonka tulokset kohdistuvat matkailuyrityksille, matkailijoille, koululaisille ja paikallisille ihmisille.

Toiminta-alue on Murmanskin alue Venäjällä, Finnmark Norjassa ja Lappi Suomessa. Työt keskittyvät pääasiassa Fennoskandian vihreäksi vyöhykkeeksi kutsutulle alueelle, toiminta-aika on 1.3.2019–31.8.2022.

Projekti kuuluu Euroopan unionin ENI Kolarctic -naapuruusohjelmaan (kolarctic.info)

Uusia maastorakenteita

Varsinaiseen rakennustyöhön ryhdytään Sallassa, jossa tehdään Sallatunturin lähialueille useita uudenlaisia luonnonilmiöiden havainnointipaikkoja. Vastaavasti Venäjällä Apatityn kaupungin lähelle nousee rakennelma luonnon tarkkailuun. Norjassa Ylä-Paatsjoen kansallispuisto entisöi vanhoja rakennuksia uuteen käyttötarkoitukseen opastuspisteenä. Projektissa tehtävät maastorakenteet mahdollistavat helpon pääsyn lähiluontoon ja tarjoavat oivan kehyksen levähdystaukoihin ja pohjoisen luonnon havainnointiin.

Ammattitaidon ja valmiuksien kehittäminen työpajoissa

Norjan Paatsjokilaaksossa pidettävä puuarkkitehtuurityöpaja avasi projektin työpajojen sarjan lokakuussa 2019. Siellä ideoitiin paikallisen puun käyttöä pohjoisen matkailurakentamisessa ja retkeilyrakenteissa.

Erityisesti kesäaikaisessa palvelutarjonnassa on paljon kehitettävää talvi- ja revontulimatkailun ollessa jo hyvin vahvoja brändejä. Kansainvälisissä työpajoissa kuullaan ja jaetaan uutta tietoa, lisätään yhteistyötä matkailutoimijoiden ja luonnonsuojelualueiden kesken sekä saadaan vinkkejä uusien matkailutuotteiden kehittämiseen.

Erilaisia kuksia.

Luontotietoa ja ympäristökasvatusta

Hankkeessa tuotetaan myös näyttelyitä, av-esityksiä ja luontokasvatusmateriaalia kaikille osallistujamaille.

Luontokeskusten ja opastuspisteiden näyttelyitä uudistetaan ja keskuksiin valmistuu myös av-esityksiä. Projektissa tehtävät opetus- ja ympäristökasvatusmateriaalit muodostavat monikielisen, kansainvälisen kokonaisuuden, joka on nuoriso- ja luontokeskusten, opastuspisteiden ja koulujen käytettävissä.

Pohjoiset luonnonilmiöt tarjoavat lumoavia kokemuksia, ja niissä on myös äärettömän mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tiesitkö muuten, että katajan pohjoinen alalaji, lapinkataja (Juniperus communis ssp. nana), voi saavuttaa huiman 1000 vuoden iän!

Verkostoituminen Fennoskandian vihreän vyöhykkeen alueella

Fennoskandian vihreä vyöhyke on valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, luonnonsuojelun edistämiseksi sekä kestävän luontomatkailun ja paikallistalouden tukemiseksi.

PAN-projektissa tehtävä työ täydentää Suomen, Venäjän ja Norjan ympäristöministeriöiden johtamaa kansainvälistä yhteistyötä. Luontokeskukset ja opastuspisteet ovat PAN-projektissa muodostettavan verkoston kiintopisteet. Näiden keskusten avulla sekä hankkeessa järjestettävien työpajojen, seminaarien ja tapahtumien kautta verkostoon kutsutaan luontomatkailuyrittäjiä, alueellisia tahoja ja paikallisia toimijoita.

Rahoitus

Kokonaisbudjetti on 2 615 785 euroa.

Projektin toteutuksen mahdollistavat

Sallan kunnan ja matkailun tunnus Salla in the middle of nowhere

Yhteystiedot ja kumppanit

Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, hankkeen vetäjä

Projektipäällikkö Riina Tervo
riina.tervo@metsa.fi, puh. 0206397748

Kumppanit

Suomi:

Venäjä:

Norja:

PAN-hankkeen kumppanien tunnuskuvat.

Päivitetty viimeksi 20.4.2022