Kataja kiemurtelee Lapin kivikossa.
Kataja. Kuva: Anna Pakkanen, Metsähallitus, PAN-hanke.

Tuhat vuotta ikää

Pohjoiset luonnonilmiöt tarjoavat lumoavia kokemuksia, ja niissä on myös äärettömän mielenkiintoisia yksityiskohtia. Katajan pohjoinen alalaji, lapinkataja (Juniperus communis ssp. nana), voi saavuttaa huiman 1000 vuoden iän!

Pohjoinen luonto ja lajisto ovat ainulaatuisia ja monestakin syystä haavoittuvaisia. Olosuhteet ovat karut, kasvukausi lyhyt, lajisto harvalukuinen. Lämpötilojen ja valonmäärän vaihtelut ovat suuria eri vuodenaikojen välillä ja ilmastonmuutoksen vaikutukset luontoon näkyvät jo. Samanaikaisesti pohjoinen luonto on eksoottinen matkailun vetovoimatekijä.

Pohjoisen luonnonilmiöt -hanke yhdisti luonnon ja luontomatkailun. Hankkeen päätavoite oli kasvattaa tietämystä pohjoisesta luonnosta ja sen ainutlaatuisista ilmiöistä luontomatkailussa. Uudet maastorakenteet, luontonäyttelyt ja erilaiset työpajat vauhdittavat Suomen, Norjan ja Venäjän yhteisen Fennoskandian vihreän vyöhykkeen matkailuyrittäjäyhteistyötä Lapissa ja tuovat pohjoisen luonnonilmiöitä tutuksi.

Hiipinätunturit. Kuva: Vitaliy Istomin.

Yhteistyökumppanit tekivät kolme vuotta tiivistä yhteistyötä projektissa, jonka tulokset kohdistuvat matkailuyrityksille, matkailijoille, koululaisille ja paikallisille ihmisille.

Toiminta-alue oli Murmanskin alue Venäjällä, Finnmark Norjassa ja Lappi Suomessa. Työt keskittyivät pääasiassa Fennoskandian vihreäksi vyöhykkeeksi kutsutulle alueelle, toiminta-aika oli 1.9.2019–31.10.2022.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan lopetti hankeyhteistyön Venäjän kanssa helmikuussa 2022.

Tutustu tuloksiin!

Verkostoituminen Fennoskandian vihreän vyöhykkeen alueella

Fennoskandian vihreä vyöhyke on valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, luonnonsuojelun edistämiseksi sekä kestävän luontomatkailun ja paikallistalouden tukemiseksi.

PAN-projektissa tehtävä työ täydensi Suomen, Venäjän ja Norjan ympäristöministeriöiden johtamaa kansainvälistä yhteistyötä. Luontokeskukset ja opastuspisteet ovat PAN-projektissa muodostetun verkoston kiintopisteet. Näiden keskusten avulla sekä hankkeessa järjestettyjen työpajojen, seminaarien ja tapahtumien kautta verkostoon kutsuttiin luontomatkailuyrittäjiä, alueellisia tahoja ja paikallisia toimijoita.

Rahoitus

Kokonaisbudjetti oli 2 615 785 euroa.

Projektin toteutuksen mahdollistivat

Yhteystiedot ja kumppanit

Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, hankkeen vetäjä

Projektipäällikkö Riina Tervo
riina.tervo@metsa.fi

Kumppanit

Suomi:

Venäjä:

Norja:

PAN-hankkeen kumppanien tunnuskuvat.

Päivitetty viimeksi 5.10.2023