Puunlatvojen tasalta avautuva kesäinen järvimaisema, missä saaria ja laiva.
Näkymä Linnavuorelta Linnansaaren kansallispuistossa. Kuva: Anne Pyykönen.

Uutisia

Punkaharjun kestävää luontomatkailua edistetään yhteistyöllä (tiedote 16.12.2021)

Punkaharjun luonnonsuojelualueella valmistellaan käyttöön otettavaksi luontomatkailun kestävyyden seurannan menetelmää. Metsämuseo Lustossa 9.12.2021 järjestetty tilaisuus toimi samalla alkusysäyksenä Saimaan alueen yhteiselle luontomatkailusuunnitelmalle, jota työstetään Savonlinnan Hankekehitys Oy:n, Savonlinnan seudun matkailun ja Metsähallituksen yhteisessä Luonto-Saimaa-hankkeessa.

Luonto-Saimaa-hankkeen lähtökohtana on nostaa Saimaa valtakunnalliseksi kestävän ja vastuullisen luontomatkailun kohteeksi. Tavoitteena on erityisesti Saimaan ja Savonlinnan alueen matkailijamäärien kasvu sekä kävijöiden viipymän pidentäminen. Saimaan alueesta kehitetään kansainvälisesti tunnetuinta luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun keskittymää Suomessa, missä keskitytään erityisesti asiakaskokemuksen parantamiseen.

Hanke tähtää myös matkailutulon kasvun lisäämiseen sekä alueen yrityksien tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin tukemiseen.

Rahoitus ja kumppanit

Rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kokonaisbudjetti on 1 062 420 €. Rahoitus koostuu Euroopan unionin rahoitusosuudesta (80%) sekä kuntien, julkisten ja yksityisten rahoituksista (20%).

Päätoteuttajana toimii Savonlinnan Hankekehitys Oy, jonka osuus on 470 000 €. Osatoteuttajina toimivat Metsähallituksen Luontopalvelut, jonka osuus rahoituksesta on 455 920 € sekä Savonlinnan Seudun Matkailu, jonka osuus on 136 500 €.

Vanhoja hirsirakennuksia avoimen pihan ympärillä. Niittymäisellä pihalla ihmisiä menossa sisälle torpparakennukseen.
Linnansaaren kansallispuiston vanha torppa. Kuva: Tea Karvinen.

Toiminta ja aikataulu

Savonlinnan Hankekehityksen ja Savonlinnan Seudun Matkailun osatoteutuksen tavoitteita ovat mm. alueen järviluonnosta ja metsistä ammentavien elämyksellisten tuotteiden ja tuotekonseptien luominen. Alueen yrityksien liikevaihdon kasvattamisen lisäksi tavoitteena on verkostoida yrittäjät kehittämään yhdessä vastuullista ja kestävää matkailua sekä Saimaan alueen vetovoimaa asiakaslähtöisestä näkökulmasta.

Metsähallitus tukee tavoitteiden saavuttamista parantamalla suojelualueiden vetovoimaa sekä kehittämällä Saimaan luonto- ja museokeskus Riihisaarta. Erityisesti Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistojen luontomatkailun vastuullisen ja kestävän aineiston määrittäminen sekä liiketoiminnassakin hyödynnettävän aineiston luominen alueen yrityksille on hyödyllinen kehittämiskohde. Saimaan alueelle laaditaan myös esiselvitys maailmanperintökohteen hakemuksen laatimiseksi.

Hankeaikataulu on 1.5.2020–30.4.2023.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Jenni Mikkonen, Savonlinnan Hankekehitys Oy (jenni.mikkonen@savonlinna.fi)

Hankkeen esittely päätoteuttajan verkkosivuilla: https://elinkeinopalvelut.fi/hanke/luonto-saimaa

Projektipäällikkö Etti Kantola, Metsähallitus, Luontopalvelut (etti.kantola@metsa.fi)

Suunnittelija Anna Satovuori, Metsähallitus, Luontopalvelut (anna.satovuori@metsa.fi)

Päivitetty viimeksi 2.5.2022