Puunlatvojen tasalta avautuva kesäinen järvimaisema, missä saaria ja laiva.
Näkymä Linnavuorelta Linnansaaren kansallispuistossa. Kuva: Anne Pyykönen.

Luonto-Saimaa-hankkeen lähtökohtana oli nostaa Saimaa valtakunnalliseksi kestävän ja vastuullisen luontomatkailun kohteeksi. Tavoitteena oli erityisesti Saimaan ja Savonlinnan alueen matkailijamäärien kasvu sekä kävijöiden viipymän pidentäminen. Saimaan alueesta kehitetään kansainvälisesti tunnetuinta luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun keskittymää Suomessa, missä keskitytään erityisesti asiakaskokemuksen parantamiseen.

Hanke tähtäsi myös matkailutulon kasvun lisäämiseen sekä alueen yrityksien tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin tukemiseen.

Hanke oli käynnissä 1.5.2020–30.4.2023.

Metsähallituksen luontomatkailusuunnitelma edistää vastuullista virkistäytymistä Saimaalla (tiedote 19.5.2023, luontoon.fi)

Savonlinnan seudulla luontomatkailijoita kiinnostavat monipuoliset luontokohteet, reitit ja saimaannorppa (24.10.2023, luontoon.fi)

Rahoitus ja kumppanit

Rahoittajana toimi Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kokonaisbudjetti oli 1 062 420 €. Rahoitus koostui Euroopan unionin rahoitusosuudesta (80%) sekä kuntien, julkisten ja yksityisten rahoituksista (20%).

Päätoteuttajana toimi Savonlinnan Hankekehitys Oy, jonka osuus oli 470 000 €. Osatoteuttajina toimivat Metsähallituksen Luontopalvelut, jonka osuus rahoituksesta oli 455 920 € sekä Savonlinnan Seudun Matkailu, jonka osuus oli 136 500 €.

Vanhoja hirsirakennuksia avoimen pihan ympärillä. Niittymäisellä pihalla ihmisiä menossa sisälle torpparakennukseen.
Linnansaaren kansallispuiston vanha torppa. Kuva: Tea Karvinen.

Toiminta

Savonlinnan Hankekehityksen ja Savonlinnan Seudun Matkailun osatoteutuksen tavoitteita olivat mm. alueen järviluonnosta ja metsistä ammentavien elämyksellisten tuotteiden ja tuotekonseptien luominen. Alueen yrityksien liikevaihdon kasvattamisen lisäksi tavoitteena oli verkostoida yrittäjät kehittämään yhdessä vastuullista ja kestävää matkailua sekä Saimaan alueen vetovoimaa asiakaslähtöisestä näkökulmasta.

Metsähallitus tuki tavoitteiden saavuttamista parantamalla suojelualueiden vetovoimaa sekä kehittämällä Saimaan luonto- ja museokeskus Riihisaarta. Erityisesti Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistojen luontomatkailun vastuullisen ja kestävän aineiston määrittäminen sekä liiketoiminnassakin hyödynnettävän aineiston luominen alueen yrityksille oli hyödyllinen kehittämiskohde. Saimaan alueelle laaditiin myös esiselvitys maailmanperintökohteen hakemuksen laatimiseksi.

Punkaharjun luonnonsuojelualueella valmisteltiin käyttöön otettavaksi luontomatkailun kestävyyden seurannan menetelmää. Metsämuseo Lustossa 9.12.2021 järjestetty tilaisuus toimi samalla alkusysäyksenä Saimaan alueen yhteiselle luontomatkailusuunnitelmalle, jota työstettiin hankkeessa.

Punkaharjun kestävää luontomatkailua edistetään yhteistyöllä (tiedote 16.12.2021)

Yhteystiedot

Projektipäällikkönä toimi Jenni Mikkonen, Savonlinnan Hankekehitys Oy (jenni.mikkonen@savonlinna.fi)

Hankkeen esittely päätoteuttajan verkkosivuilla: https://elinkeinopalvelut.fi/hanke/luonto-saimaa

Metsähallitus: projektipäällikkönä toimi Etti Kantola, (etti.kantola@metsa.fi), suunnittelijana Anna Satovuori (anna.satovuori@metsa.fi).

Päivitetty viimeksi 1.12.2023