Viestintä- ja vastuullisuus­yksikön tietovarannot

Julkaisujen ja asiakasviestinnän tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoitus on tukea asiakas- ja markkinointiviestintää sekä sisäistä viestintää erilaisten toimitettujen julkaisumateriaalien avulla. Tietovaranto koostuu sähköisistä julkaisukanavista sekä painetuista ja sähköisistä julkaisuista.

Tietovaranto koostuu monipuolisesta tietoaineistosta, jossa kerrotaan Metsähallituksen toiminnasta ja tavasta toimia, organisaatiosta, työn tuloksista, tuotteista, palveluista, ajankohtaisasioista jne.

Tietojärjestelmät (julkaisukanavat) ovat erilaisia verkkosivustoja, kuten Metsa.fi, Luontoon.fi, Eräluvat.fi, Laatumaa.fi tai intranet. Painotuotteina julkaistaan mm. lehtiä, esitteitä, oppaita ja selvityksiä. Metsähallituksen julkaisut on esitelty Julkaisut.metsa.fi-sivustolla.

Verkkosivustoilta tietoa voidaan hakea sivuston hakutoiminnolla, mm. vapaalla sanahaulla.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla, mutta sivustot ovat intranettiä lukuun ottamatta julkisia ja kaikkien selattavissa. Painotuotteita voi tilata tai ladata Julkaisut.metsa.fi-palvelusta.

Tietojärjestelmien sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan.

Kuvien tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoitus on säilyttää Metsähallituksen käytössä olevia kuvia ja videoita sekä niiden metatietoja ja käyttöoikeustietoja. Kuvamateriaalin keskeinen käyttötarkoitus on tukea Metsähallituksen viestintää, markkinointia ja brändiä. Kuvat ovat aiheiltaan moninaisia: luontokuvia, maisemakuvia, henkilökuvia, työkuvia, lajikuvia, eräkuvia, harrastuskuvia jne.
Tietovaranto pitää sisällään myös Luontopalveluiden merihankkeissa tuotettuja kuvia ja videoita; kartoituksia varten kuvattuja videoita sekä niiden ohessa kuvattuja valokuvia, etupäässä meriluontotyypeistä ja -lajeista. Tietovarannossa on myös kuvia suojelualueista, historiakohteista ja niiden hoidosta.

Tietovarantoa käytetään Metsähallituksen viestintäaineiston tuottamiseen, ja yksittäisiä kuvia tarjotaan rajatusti myös median ja yhteistyökumppanien käyttöön silloin kun ne viestivät Metsähallituksen toiminnasta.

Tietojärjestelmänä toimii Metsähallituksen kuvapankki.

Halutekijänä voidaan käyttää kuvien metatietoja, kuten kuvan aihe, kuvaaja, aika ja paikka.

Aineisto ei ole saatavilla teknisen rajapinnan kautta, mutta kuvia voidaan toimittaa sähköpostitse tai jakaa suoraan kuvapankista antamalla käyttöoikeuksia rajattuun kuvajoukkoon.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn liittyviä toimintaprosesseja kuvien käyttöoikeussopimusten osalta.

Maptionnaire-kyselypalvelun tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on paikkatietoihin liittyvien kyselyjen tekeminen Maptionnare-palvelulla. Käyttäjät tai vastaajat ovat yleensä Metsähallituksen ulkopuolisia henkilöitä, kuten asiakkaita tai sidosryhmien edustajia tai laajemmin kansalaisia. Vastaaja voi olla myös oman organisaation työntekijä. Tietoja käsittelevät Metsähallituksen työntekijät, sekä järjestelmän ylläpitäjä, jonka käsittelytoimista sekä oikeuksista ja velvoitteista Metsähallitus on kirjallisesti sopinut.

Tietovaranto koostuu osallistavan paikkatiedon tiedoista.

Tietojärjestelmänä toimii Maptionnare-palvelu.

Hakutekijöinä voidaan käyttää esimerkiksi kyselyjen nimiä.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla. Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan.

Ympäristö- ja laatutoiminnan tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoituksena on ympäristö- ja laatukäsikirjan, palautteiden ja auditointien hallinta.

Tietovaranto koostuu ympäristökäsikirjasta, palautteista ja auditointitiedoista.

Tietojärjestelmänä toimii ympäristö- ja laatujärjestelmä.

Hakutekijöinä voidaan käyttää esimerkiksi asiakaspalautteen sisältämiä tietoja, yksiköitä, vastuuhenkilön nimeä.

Aineisto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Tietojärjestelmän sisältämät tiedot kuuluvat tällä hetkellä Metsähallituksen palvelujen tiedonhallintaan ja ne sisältävät asiankäsittelyyn kuuluvia toimintaprosesseja auditointien osalta.

Takaisin pääsivulle