Suomessa uusi kunnianhimoinen hallitusohjelma merituulivoimalle

Suomen tuore hallitusohjelma määrittää merituulivoimakapasiteetin lisäämiselle kunnianhimoiset tavoitteet, joita on tarkoitus edistää monin eri tavoin. Hallitus on luvannut panostaa kuluvalla hallituskaudella muun muassa tuulivoiman lisärakentamista koskevan sääntelyn ja verotuksen selkeyttämiseen sekä luvituksen sujuvoittamiseen Suomen maa- ja vesialueella sekä uutena kokonaisuutena Suomen talousvyöhykkeellä. Suomi asettaa kuluvalla hallituskaudella kunnianhimoisen tavoitteen merituulivoiman kapasiteetille vuonna 2035.

Hallituksen tavoitteena on varmistaa, että Suomen toimintaympäristö on tuulivoiman kehittäjille mahdollisimman kilpailukykyinen ja ennakoitava. Samalla halutaan varmistaa, että merituulipuistot  haittaavat mahdollisimman vähän merialueiden muuta käyttöä, kuten merenkulkua ja kalastusta.

Hallitusohjelman kirjaus merituulivoiman edistämisestä sekä talousvyöhykettä koskevan lainsäädännön selkeyttämisestä on Metsähallituksen näkökulmasta tervetullut. Valtion liikelaitoksena Metsähallituksen tehtävänä on mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon lisääminen valtion maa- ja vesialueilla.

Metsähallitus edistää hallitusohjelman kunnianhimoisia tavoitteita järjestämällä merialueiden kilpailutuksia, joissa voittaja saa hankeoikeudet ja pitkäkestoisen yksinoikeuden kehittää merituulivoimapuisto alueelle. Metsähallitus toteuttaa kaikki uudet alueluovutukset Suomen aluevesillä kilpailutuksen kautta.

Aiemmin 2010 -luvun alkupuolella Metsähallitus on myöntänyt eri toimijoille pyynnöstä varaussopimuksia Suomen aluevesille, joiden turvin toimijat ovat saaneet oikeuden tutkia alueiden soveltuvuutta merituulivoimatuotantoon. Viimeiset vanhojen varaussopimusten jatkosopimukset, jotka oikeuttavat alueen tutkimiseen, on myönnetty voimassa olevien sopimusten mukaisesti kesäkuussa 2023. Suora aluevuokraus ja varaaminen ilman kohdekohtaista kilpailutusta on siten päättynyt.

Vesialueen omistus säilyy kaikissa tapauksissa valtiolla. Metsähallitus toimii kilpailutettavien hankkeiden alussa hankekehittäjänä. Alustavan hankekehityksen jälkeen Metsähallitus järjestää alueesta kansainvälisen huutokaupan. Metsähallituksen merituulivoimakehittämisen tavoitteena on varmistaa, että Suomi on vastuullinen, houkutteleva ja ennakoitava kohde teollisen kokoluokan merituulivoimainvestoinneille.

Otto Swanljung
Director, Wind Power