Metsähallituksen toimintamalli Korsnäsissä

Metsähallitus toimii Korsnäsissä hankekehittäjänä. Kun hanke on riittävän pitkällä, myymme sen ja jäämme tuulivoimapuistoon vuokranantajaksi. Vesialueen omistus säilyy valtiolla.

Järviruo'ot syysväreissä.

Haemme hankkeeseen kumppania

Lue lisää

Metsähallituksen toimintatapaohje

Vastuullisuus Metsähallituksessa

Korsnäsin hankkeen kumppanivalinnan kriteerit

Korsnäs on ensimmäinen merituulivoimahanke, jossa toimimme hankekehittäjän roolissa. Koska kyseessä on näin merkittävä projekti, järjestämme kilpailutuksen ja haemme hankekehitykseen kumppania. Kumppani voi tulla kotimaasta tai ulkomailta. Kumppanin edellytetään täyttävän Metsähallituksen vastuullisen liiketoiminnan kriteerit.

Metsähallituksen rooli tuulivoiman edistäjänä

Suomella on hallitusohjelman mukaan kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Toteutamme tätä tavoitetta ilmasto-ohjelmamme kautta. Tavoitteenamme on moninkertaistaa uusiutuvan energian tuotannon valtion maa- ja vesialueilla vuoteen 2030 mennessä.

Erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen on Metsähallituksen ydinosaamista. Meillä on valtava sidosryhmäverkosto ja osaamista tämän verkoston osallistamiseen ja kuunteluun. Meillä on myös pitkä kokemus tuulivoiman vastuullisesta hankekehityksestä maa-alueilla. Merituulivoimapuiston kehittäminen vaatii hyvää vuorovaikutusta niin päättäjien kuin paikallisten asukkaidenkin kanssa.

Metsähallitus on taloudellisesti vakaa valtion omistama liikelaitos, jonka tuotot tuloutetaan yhteiskunnan yhteiseksi hyväksi. Tuulivoimaloista saatu vuokra muodostaa osan Metsähallituksen tuloksesta. Tällä hetkellä tämä osuus on noin kymmenen prosenttia, mutta se kasvaa koko ajan, kun uusia voimaloita rakennetaan.