Julkaistu 4.6.2020

Yrittäjä Timo Pyykkönen Suomussalmelta saa Metsähallituksen innovaatiopalkinnon

Metsähallitus Metsätalous Oy palkitsee suomussalmelaisen yrittäjän Timo Pyykkösen innovaatiopalkinnolla. Toiminnan jatkuva kehittäminen on tärkeää ja tästä syystä Metsähallitus Metsätalous Oy haluaa aktivoida myös yrittäjiä kehittämiseen ja ideointiin.

Timo Pyykkönen on tehnyt Metsähallituksen digitaalisessa osaamisympäristössä, AHJO:ssa, kehittämisidean, jossa esitetään yrittäjien käytössä olevaan *)WoodForce -sovellukseen lisättäväksi oma karttataso metsäkoneiden käyttämistä reiteistä. Reittejä voidaan hyödyntää myöhemmin esimerkiksi kunnostusojitustyömailla.

Karttatasoon merkityn, aiemmin kuljetun reitin avulla kaivinkoneen kuljettaja voisi helposti valita lyhimmät siirtymäreitit tieltä kunnostusojitus- tai maanmuokkauskohteelle. Tämä helpottaa erityisesti koneen siirtymistä pimeänä ja lumisena aikana.

Palkinto on suuruudeltaan 500 €.

Timo Pyykkönen on urakoinut Metsähallitukselle useita vuosia. ”Kehitän mielelläni toimintaa. On positiivista, että Metsähallitus on antanut vastuuta yrittäjille ja urakoitsijoille. Intoa työhön riittää, uusi kaivinkonekin on tilauksessa.”, hän kertoo.

*) WoodForce™ on korjuu- ja metsäpalveluyrittäjille suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä. Kokonaisuus sisältää puunkorjuun, metsäenergian korjuun, metsänhoidon ja metsänparannuksen suunnittelu- ja ajoneuvo-ohjelmistot yrittäjälle sekä liitynnät metsäorganisaatioiden järjestelmiin.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitopäällikkö Ari Pasanen, p. 0206397324