Julkaistu 5.11.2020

Ympäristöministeriö tilaa Metsähallituksen Luontopalveluilta selvityksen kansallispuistojen asiakasturvallisuudesta

Ympäristöministeriön tiedote 4.11.2020

Kansallispuistojen ja muiden virkistäytymiseen tarkoitettujen luonnonsuojelualueiden käyntimäärät ovat kasvaneet. Ympäristöministeriö haluaa selvittää, vaativatko asiakasmäärien huomattava kasvu ja käyttömuotojen monipuolistuminen muutoksia käytön ohjaukseen tai palveluihin, jotta turvallinen luonnossa liikkuminen voidaan taata entistä paremmin. Turvallisuutta selvitetään muun muassa reittien monikäytön, rakenteiden kestävyyden ja moottoriliikenteen kannalta.

Metsähallituksen Luontopalvelut on jo tehnyt asiaan liittyvää selvitystyötä mm. TUKES:in pyynnöstä kesällä 2019, kun Repoveden kansallispuistossa murtui riippusillan vaijerit. Tämän selvityspyynnön seurauksena asiakasturvallisuusohjeita ja -toimintaa on kehitetty Metsähallituksessa. Nyt tehtävä selvityspyyntö täydentää jo aiemmin tehtyjä toimenpiteitä.

”Kansallispuistojen käyntimäärät ovat kasvaneet merkittävästi, kun kansalaiset ovat löytäneet luonnonrauhan poikkeusaikojen keskellä. Tämä on aivan upea uutinen. Kasvavat kävijämäärät kuitenkin tuovat uudenlaisia haasteita. Luontokohteilla liikkuu nyt enemmän ihmisiä, ja käyttötavat ovat monipuolistuneet. Haluamme entisestäänkin varmistaa, että luonnossa on kaikille turvallista”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Kansallispuistojen käyntimäärät ovat kuluneen vuoden aikana kasvaneet huomattavasti. Käyntimäärät kasvoivat 20 prosentilla, kun käyntimääriä verrataan viime vuoden ajanjaksoon 1.1.–31.7. Edellä mainitulla ajanjaksolla vuonna 2020 kansallispuistoihin tehtiin 2,4 miljoonaa käyntiä, josta 400 000 on kasvua.

Myös toiminnan kansallispuistoissa arvioidaan kehittyneen viime vuosina. Nyt alkavassa selvityksessä tutkitaan, miten monipuolistuneet käyttötavat sovitetaan kansallispuistoihin turvallisesti. Samoja reittejä käyttävät usein esimerkiksi patikoijat ja pyöräilijät. Lisäksi selvitetään, millaisia turvallisuusriskejä metsästys suojelualueilla sekä kasvanut liikennöinti niiden liepeillä aiheuttavat.

”On hyvä, että kansallispuistoissa voidaan virkistäytyä eri tavoin. Ei ole yhtä oikeaa tapaa, kunhan liikkuminen tapahtuu lihasvoimin. Metsähallitus on tätä silmällä pitäen luonut erilaisia reittejä tai alueita esimerkiksi maastopyöräilyyn tai ratsastukseen mutta yhtä lailla esteettömään liikkumiseen esimerkiksi lastenvaunujen kanssa tai rollaattorilla liikkuen. Pohjois-Suomen metsästysoikeus paikallisille asukkaille on tärkeä asia myös. Haluamme käytön ohjauksella pitää retkeilyn turvallisena ja houkuttelevana ihan kaikille”, sanoo luontopalvelujohtaja Timo Tanninen Metsähallituksesta.

Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2020 aikana. Selvityksen tuloksia hyödynnetään muun muassa luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen tukena sekä kansallispuistoja ja muita luontokohteita kehitettäessä.

Lisätietoja:
Ministeri Mikkosen erityisavustaja Antti Heikkinen, ympäristöministeriö, p. 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi
Ylijohtaja Tarja Haaranen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 282, tarja.haaranen@ym.fi
Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, Metsähallitus, p. 0206 39 4386, timo.tanninen@metsa.fi