Julkaistu 7.5.2018

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön tiedote 7.5.2018

Kansallispuistoon liitettäisiin lähes kaksi sataa hehtaaria suojeluun hankittuja arvokkaita luontoalueita ja erotettaisiin alle kymmenen hehtaarin alue Tankavaaran luontokeskuksen ympäristöstä. Rajausmuutos mahdollistaisi luontokeskuksen aiempaa monipuolisemman käytön ja kehittämisen.

Ympäristöministeriö valmistelee pientä muutosta Urho Kekkosen kansallispuistonrajaan. Kansallispuiston eteläreunalta on tarkoitus rajata puiston ulkopuolelle noin 9,3 hehtaarin laajuinen, E75-tiehen rajoittuva Tankavaaran luontokeskuksen alue. Samalla kansallispuistoon liitettäisiin puiston koillisreunalla Suomujoen varressa sijaitseva noin 198 hehtaarin alue.

Rajausmuutos mahdollistaisi Tankavaaran luontokeskuksen ja sen kiinteistöjen aiempaa monipuolisemman käytön ja kehittämisen. Luontokeskuksen alue jäisi edelleen valtion omistukseen ja osaksi Natura 2000 -verkostoa, ja se palvelisi jatkossakin kansallispuistossa vierailevien tarpeita. Metsähallitus huolehtisi edelleen alueen luonnon- ja sotahistoriallisista arvoista.

Urho Kekkosen kansallispuisto on kävijämäärältään Suomen toiseksi suosituin kansallispuisto (334 700 vierailijaa vuonna 2017). Valtaosa kansallispuiston kävijävirroista kulkee Saariselän kautta, jonne Metsähallitus keskittää jatkossa Saariselän-Kiilopään alueen luontokeskustoiminnan kehittämisen.
Noin 30 kilometrin päässä Saariselältä sijaitsevassa Tankavaaran luontokeskuksessa vieraili vuonna 2017 noin 8 800 retkeilijää, mikä on alle 3 % kansallispuiston kävijöistä. Myös luontokeskuksen näyttely on osittain vanhentunut. Nyt luontokeskuksen kiinteistöihin tehtävillä muutoksilla on tarkoitus palvella paremmin niin paikallisten yrittäjien, Sodankylän kunnan kuin Tankavaarassa vierailevien tarpeita.

Urho Kekkosen kansallispuistoon liitettäväksi esitettävä, ns. Suomun Villen alue rajautuu nykyisellään kansallispuistoon ja kuuluu sen kanssa samaan Natura-alueeseen. Maat on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin ja ne ovat jo Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa. Suomun Villen tila muodostaa maisemallisesti arvokkaan ja luontotyypeiltään monipuolisen harjualueen Suomujoen varteen ja täydentää siten merkittävällä tavalla kansallispuiston luonnonarvoja.

Rajausmuutosta koskeva lakiehdotusluonnos ja sitä koskeva hallituksen esitysluonnos karttaliitteineen ovat luettavissa lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Lausuntoa pyydetään 4.6.2018 mennessä.

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Johanna Korpi, ympäristöministeriö, p. 029 525 0278, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöministeriö, p. 029 525 0333, etunimi.sukunimi@ym.fi
Aluejohtaja Jyrki Tolonen, Metsähallitus, Luontopalvelut, p. 0205 647 640, etunimi.sukunimi@metsa.fi