Julkaistu 27.9.2021

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnon virkistyskäytön strategiasta

Ympäristöministeriön tiedote 24.9.2021

Luonnon virkistyskäyttöstrategialla pyritään tekemään luonnossa virkistymisestä kansallinen menestystekijä. Yhä useamman suomalaisen toivotaan löytävän itselleen sopivia tapoja olla ja liikkua luonnossa. Strategiassa kiinnitetään erityistä huomiota lähiluonnon saavutettavuuteen, luonnossa liikkumisen kansanterveydelliseen näkökulmaan sekä yhteistyön vahvistamiseen.

– Luonnon virkistyskäyttö on saamassa ensimmäistä kertaa oman kansallisen strategiansa. Strategia tulee tarpeeseen, sillä varsinkin koronapandemian aikaan yhä useampi on löytänyt luonnossa liikkumisen arvon. Myös kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvaneet koko 2000-luvun ajan, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Strategisiksi tavoitteiksi esitetään lähiluonnon saavutettavuutta sekä kansanterveyden edistämistä luonnon virkistyskäytön avulla.

Lausuntoja pyydetään 22.10.2021 mennessä.

Tiedote kokonaisuudessaan sekä strategialuonnos ovat ympäristöministeriön verkkosivuilta (ym.fi).