Julkaistu 6.3.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Länsi-Lappiin perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

Ympäristoministeriön tiedote 6.3.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Lapin maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Lappiin on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 75 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 72 000 hehtaaria. Ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 71 luonnonsuojelualuetta yhteispinta-alaltaan noin 2200 hehtaaria.

Pääosa alueista on Länsi-Lapissa, mutta kolme aluetta on Itä-Lapissa. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa ja Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimia.