Julkaistu 23.5.2023

Ylä-Lapissa hyödynnettiin koneoppimismenetelmiä luontotiedon keruussa – projekti sai Metsähallituksen ympäristö- ja innovaatiopalkinnon

Metsähallitus on myöntänyt ympäristö- ja innovaatiopalkinnon hankkeelle, jossa kartoitettiin kaukokartoitusaineistoja ja koneoppimismenetelmiä hyödyntäen lähes kolme miljoonaa hehtaaria Ylä-Lapin suojelu- ja erämaa-alueita. Hanke tuotti samalla ajantasaista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista pohjoiseen luontoon.

Metsähallituksen ympäristö- ja innovaatiopalkinto vuodelta 2022 on myönnetty Ylä-Lapin luonnon kaukokartoitusprojektille. Kyseessä on Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisprojekti, jonka tavoitteena oli päivittää vanhentunut, 1990-luvulla kerätty luontotyyppitieto sekä testata ja kehittää uusia kartoitusmenetelmiä suojelualueilla.

– Ajantasainen luontotieto on tärkeää muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa. Yhtäaikaisen tiedon keruu näin laajalta alueelta ei olisi onnistunut perinteisillä menetelmillä. Muun muassa palsasoiden väheneminen ilmastonmuutoksen johdosta näkyy kartoitustuloksissa, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Anna Tammilehto Metsähallituksesta.

Projektissa kartoitettiin vuosina 2020-2022 lähes kolme miljoonaa hehtaaria Ylä-Lapin suojelu- ja erämaa-alueita. Alueiden luontotyyppi-inventoinnissa hyödynnettiin kaukokartoitusaineistoja ja koneälyä, jota opetettiin tunnistamaan eri luontotyyppejä. Opetusaineistona käytettiin maastosta 4500 koealalta kerättyä luontotyyppitietoa.

– Projektissa hyödynnettiin metsätaloudessa jo käytössä olevia kaukokartoitusmenetelmiä uudella ja innovatiivisella tavalla luontotyyppejä koskevan tiedon päivittämiseen. Tämä mahdollisti tarkan ja ajantasaisen luontotiedon keruun kustannustehokkaalla tavalla hyvin laajalta alueelta. Projektin tulokset edistävät osaltaan Metsähallituksen strategisia tavoitteita luontokadon ja ilmaston muutoksen hillitsemisessä, painottaa Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Kaukokartoitusprojekti on erinomainen esimerkki siitä, minkälaisia hyötyjä digitalisaation avulla voidaan saavuttaa. Projektissa tuotettiin koneoppimismenetelmien avulla tarkin aineisto, mitä Ylä-Lapin suojelu- ja erämaa-alueiden luontotyypeistä ja luonnontilasta on koskaan tuotettu. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa raportointeihin, muutosten seurantaan, luontotyyppien uhanalaisarviointiin sekä alueiden hoidon ja käytön suunnitteluun.

Ympäristö- ja innovaatiopalkinto luovutettiin 23.5. Ylä-Lapin kaukokartoitusprojektin projektikoordinaattori Anna Tammilehdolle sekä hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastanneille Arto Saikkoselle ja Elisa Pääkölle.

Ympäristö- ja innovaatiopalkinnolla Metsähallitus haluaa innostaa omaan henkilöstöään kehittämään innovatiivisia ja luonnontilaa edistäviä ratkaisuja. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, ryhmälle tai hankkeelle, joka edistää innovaation, toiminnan tai aloitteen kautta Metsähallituksen keskeisiä ympäristötavoitteita kuten luonnon monimuotoisuuden lisäämistä, ilmastonmuutoksen hillintää, luonnonvarojen kestävää hoitoa, kestävää luontomatkailua tai ympäristösuojelua.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Anna Tammilehto, Metsähallitus, anna.tammilehto(at)metsa.fi, puh. 0206 39 6040
Pääjohtaja Juha S. Niemelä, Metsähallitus, Juha.niemela(at)metsa.fi, puh. 0206 39 4201