Julkaistu 21.5.2019

Ylä-Lapin kalastusluvat myynnissä

Kalastajien kuumeisesti odottama lupamyynti Utsjoelle, Inariin ja Enontekiölle on käynnissä. Kuntalaiset voivat lunastaa keskiviikosta 22.5. kello 9 alkaen luontokeskuksista 40 euron kausiluvan, jolla saa viehekalastaa oman kunnan alueella jokikohteissa. Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti hinnan keskiviikkona. Ulkopaikkakuntalaiset voivat alkaa hankkia tiistaina 21.5. kello 9 kohdekohtaisia vuorokausilupia Eräluvat-verkkokaupasta tai palvelunumerosta 020 69 2424.

Kalastuskausi alkaa suurella osalla jokialueista 1. kesäkuuta. Myynnin aloittaminen on tänä vuonna viivästynyt johtuen kalastuslain muuttumisesta. Eduskunta päätti kalastuslain muutoksesta maaliskuussa, minkä jälkeen Metsähallitus neuvotteli paikallisten ja Saamelaiskäräjien kanssa kalastuksen järjestelyistä.
Tämän jälkeen Metsähallitus antoi uuden kiintiöpäätöksen, jossa ratkaistiin kalastuslupien enimmäismäärät. Myynti on voitu aloittaa vasta, kun päätöksen jälkeinen valitusaika on kulunut umpeen ja maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut kuntalaisten uuden luvan hinnan.

Utsjoella, Inarissa tai Enontekiöllä asuvat kuntalaiset voivat lunastaa keskiviikosta alkaen kausiluvan jokiin, jotka ovat lohen tai taimenen nousualueita. Alaikäisille lupa on ilmainen. Lupien määrässä ei ole kiintiötä, eli sen voivat lunastaa kaikki Ylä-Lapin kuntien kuntalaiset. He voivat lunastaa kausilupansa Ylä-Lapin luontokeskuksesta Siidasta, Metsähallituksen Ivalon palvelupisteestä, Saariselän palvelupisteestä Kiehisestä (kiinni toukokuun) ja Tunturi-Lapin luontokeskuksesta Enontekiöltä.

Ulkopaikkakuntalaiset voivat ostaa kohdekohtaisia, kiintiöityjä vuorokausilupia Ylä-Lapin jokiin. Nämä luvat on kiintiöity. Lupia voi hankkia 21.5. kello 9 alkaen Eräluvat.fi-verkkokaupasta tai palvelunumerosta 020 69 2424.

Kuntalaisen maksuton kalastuslupa Utsjoella, Inarissa ja Enontekiöllä on edelleen voimassa valtion vesillä, jotka ovat muita alueita kuin lohen tai taimenen nousuvesiä. Maksuton lupa muille alueille koskee viehe- ja pyydyskalastusta. Maksullinen jokilupa koskee sen sijaan vain viehekalastusta.

Kaikki alueet, joita luvat koskevat, näkyvät Metsähallituksen Eräluvat.fi-palvelussa. Lisäksi Metsähallitus julkaisee asiakkaille Tuikki-lehden erikoisnumeron Ylä-Lapin kalastuksesta.

Lisätietoja

Metsähallitus:

Eräsuunnittelija Jarmo Huhtamella, puh. 0400 395534
Erikoissuunnittelija Markku Seppänen, puh. 0400 397535
Erätalouspäällikkö Juha Ahonen, puh. 040 6464250