Julkaistu 26.11.2019

Yhteistyöllä edistetään kestävää luontomatkailua ja hehkutetaan pohjoisen luonnonilmiöitä

Uudet maastorakenteet, luontonäyttelyt sekä erilaiset työpajat vauhdittavat Suomen, Norjan ja Venäjän Fennoskandian vihreän vyöhykkeen matkailuyrittäjäyhteistyötä Lapissa ja tuovat pohjoisen luonnonilmiöitä tutuksi alueen matkailijoille.

Suomalaiset, norjalaiset ja venäläiset yhteistyökumppanit tekevät kolme vuotta tiivistä yhteistyötä PAN – Pohjoisen luonnonilmiöt -projektissa, jonka tulokset kohdistuvat matkailuyrityksille, matkailijoille, koululaisille ja paikallisille ihmisille.

Hiipinätunturit Venäjällä. Kuva: Vitaliy Istomin.

Vastikään Norjassa järjestettiin ensimmäinen työpaja puuarkkitehtuurista, jossa keskusteltiin paikallisen puun käytöstä Lapin matkailurakentamisessa ja retkeilyrakenteissa. Varsinaiseen rakennustyöhön ryhdytään Sallassa, jossa valmistellaan Sallatunturin lähialueille useampaa uudenlaista luonnonilmiöiden havainnointipaikkaa. Projektissa tuotetaan myös näyttelyitä, av-esityksiä ja luontokasvatusmateriaalia kaikille osallistujamaille

Yhteisissä kansainvälisissä työpajoissa ja seminaareissa kuullaan ja jaetaan uutta tietoa, lisätään yhteistyötä matkailutoimijoiden ja luonnonsuojelualueiden kesken ja saadaan vinkkejä uusien matkailutuotteiden kehittämiseen. Samalla myös Fennoskandian vihreän vyöhykkeen luontokeskukset ja opastuspisteet verkostoituvat.

PAN – Pohjoisen luonnonilmiöt -projektin rahoitus saadaan EU:n ENI Kolarctic CBC -naapuruusohjelmasta, kansallinen rahoitus Norjasta, Venäjältä ja Suomesta sekä yksityinen rahoitus Matkalle Sallaan ry:ltä. Projektia vetää Metsähallituksen Luontopalvelut.

Lisätietoa

PAN – Pohjoiset luonnonilmiöt -projektin projektipäällikkö Riina Tervo, riina.tervo(at)metsa.fi, puh. 040 758 5472

Fennoskandian vihreä vyöhyke on nykyisten ja suunniteltujen luonnonsuojelualueiden ketju Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseuduilla: www.ym.fi/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Fennoskandian_vihrea_vyohyke

Mukana projektissa ovat Suomesta Metsähallitus, Sallan kunta, Lapin ammattikorkeakoulu, Nuorisokeskus Vasatokka. Venäjältä osallistuvat Paatsjoen luonnonpuisto ja Pohjoisen teollisuuden ekologisten ongelmien tutkimuslaitos (INEP) sekä Norjasta Biotope AS -arkkitehtitoimisto, Norjan biotalousinstituutti (NIBIO) ja Ylä-Paatsjoen kansallispuistohallinto: www.metsa.fi/pan

Revontulet Hiipinätunturien kansallispuiston yllä Murmanskin alueella Venäjällä kuvasi Vitaliy Istomin.