Julkaistu 13.1.2020

Vuosi 2020 on kuhmolaisen erämaaluonnon juhlavuosi

Viiden kuhmolaisen luonnonsuojelualueen kokonaisuus, Ystävyyden puisto, täyttää 30 vuotta. Ystävyyden puistossa löytää aidon, alkuperäisen rajaseudun erämaaluonnon suurpetoineen. Ystävyyden puisto on samalla osa suomalais-venäläistä Ystävyyden luonnonsuojelualuetta ja näin myös juhlat ovat kansainväliset.

Vuonna 1990 Kuhmoon perustettiin hiukan epätavallisempi luonnonsuojelualue. Viisi Kuhmossa sijaitsevaa suojelualuetta saivat yhteisen nimittäjän: yhdessä ne muodostavat Ystävyyden puiston. Puiston perustamisella suojeltiin Kainuun metsä- ja suoerämaita, järvi- ja harjuluontoa sekä metsäpeuran elinympäristöjä. Samalla Kuhmoon perustettiin luontokeskus ja alueen luonnontutkimusta edistettiin.

Tiiviit suhteet Kainuun ja itänaapuri Kostamuksen kaupunkialueen välillä synnyttivät idean yhteisestä luonnonsuojelualueesta, jonka muodostaisivat yhdessä Ystävyyden puisto ja Kostamuksen luonnonpuisto. Tällainen yhdistelmäalue – Ystävyyden luonnonsuojelualue – näkikin päivänvalon Ystävyyden puiston perustamisen yhteydessä.

Metsäpeura kuhmolaismaisemassa. Kuva Ari Meriruoko, Metsähallitus.

Ystävyyden luonnonsuojelualueen nimi henkii historiaa. Aluetta koskevat säädökset olivat viimeisiä lakeja, joita Neuvostoliiton nimissä allekirjoitettiin. Allekirjoittajana oli Mihail Gorbatšov, Suomen puolella presidentti Mauno Koivisto.

2020-luvulle astuttaessa Ystävyyden puisto on merkittävä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä.

Juhlavuonna tapahtuu – Ystävyyden puisto jalkautuu myös pääkaupunkiseudulle

Kuhmon kaupunki, Metsähallituksen Luontopalvelut sekä Suomen Ympäristökeskus ovat valmistelleet alueen 30-vuotisjuhlavuotta. Mukana ovat olleet myös Kostamuksen luonnonpuisto ja Kostamuksen kaupunki. Eduskunta on myöntänyt erillistä määrärahaa juhlavuoden järjestämiseen.

Juhlat jalkautuvat pääkaupunkiseudulle saakka heti alkuvuonna. Nuoren kuhmolaisen luontokuvaaja Ville Heikkisen valokuvat tuovat Kuhmon luonnon Helsingin Itäkeskukseen, Kulttuurikeskus Stoaan reilun kuukauden ajaksi kevättalvella 2020. Näyttely järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Ystävyyden puisto on esillä Kuhmon tapahtumissa läpi vuoden. Kesällä yksi Kuhmon Kamarimusiikin konserteista patikoidaan nauttimaan Levävaaran erämaatilalla. Juhlavuoden merkeissä on tarjolla myös ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua unohdetun karjalaiskylä Akonlahden praasniekkaan Kostamuksen luonnonpuiston alueella.

Vuoden aikana järjestetään useampia opastettuja retkiä suojelualueelle. Halukkailla on mahdollisuus osallistua talkoisiin, joilla parannetaan alueen retkeilyrakenteita. Tapahtumaketju huipentuu lokakuussa juhlaseminaariin.

– Kuhmon luonnon monimuotoisuus, rauha ja yllätyksellisyys ovat tehneet minuun vaikutuksen muualta tänne muuttaneena. Kutsun kaikki osallistumaan Ystävyyden puiston juhlavuoden tapahtumiin ja rakastumaan Kuhmon luontoon omalla tavallaan, kehottaa Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Tytti Määttä, Kuhmon kaupunki, tytti.maatta(at)kuhmo.fi, p. 044 7255 220
puistonjohtaja Sari Alatossava, Metsähallitus, sari.alatossava(at)metsa.fi; p. 040 8014044