Julkaistu 6.11.2019

Vienan reitin läheisyyden hakkuut keskeytettiin

Julkaistu 6.11.2019

Metsähallitus on keskeyttänyt hakkuut Vienan reitin läheisyydessä Suomussalmella. Metsähallitukselle on ilmoitettu lajihavainnoista työn alla olleilta ensiharvennus- ja väljennyskuvioilta. Lajihavaintojen tarkkaa sijaintia ei ole tiedossa. Ilmoitetut hongantorvijäkälä ja ryväsjäkälä ovat uhanalaisluokitukseltaan vaarantuneita lajeja.

“Tulemme tekemään ensi kesänä alueella laji-inventointeja, minkä jälkeen toimenpiteet arvioidaan uudelleen yhteistyössä sidosryhmien kanssa”, tiimiesimies Ulla Lehtonen toteaa.

Metsähallitus on käsitellyt metsää kuluneen syksyn aikana yhteensä kolmella eri työkohteella Vuokin reitti Vienaan -toimintamallin viitoittamalla tavalla

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ulla Lehtonen, p. 040 753 7372