Julkaistu 22.4.2021

Vienan reitille merkittävä sopimus metsien käsittelystä

Vienan reitin sillalla keskustelemassa metsien käsittelystä Paavo Keränen ja Metsähallituksen tiimiesimies Ulla Lehtonen
Vienan reitti ry:n puheenjohtaja Paavo Keränen ja Metsähallituksen tiimiesimies Ulla Lehtonen keskustelemassa Vienan reitillä. Kuva Anne Juntunen

Metsähallituksen ja Vienan reitti ry:n neuvottelut historiallisen polkureitin metsien käsittelystä saatiin päätökseen Suomussalmella.       

 Metsähallitus ja Vienan reitti ry. ovat päässeet sopimukseen Vienan reitin metsien käsittelystä valtion maalla. Vienan polkureitti Suomussalmen Vuokissa on kaikkiaan 27 kilometrin pituinen kunnostettu ja opastettu retkeilyreitti, josta puolet sijaitsee valtion maalla.

Rakentavassa yhteistyössä laadittu sopimus erityissuunnittelualueesta käsittää vähintään kaksi sataa metriä leveän suojavyöhykkeen reitillä. Lähinnä polkua reunustava viidenkymmenen metrin levyinen metsäalue jätetään kokonaan metsäkäsittelyn ulkopuolelle kasvamaan luonnontilaisena. Uudistuskypsät metsät koko suojavyöhykkeellä on luokiteltu aarnimetsiksi ja ovat siten kaiken käsittelyn ulkopuolella. Muu osa erityissuunnittelualueesta käsitellään varovaisen peitteisesti siten, että lehtipuita jätetään vähintään 20 prosenttia runkoluvusta ja riistatiheiköksi muutaman aarin kokoiset alueet jätetään käsittelemättä. Reittiin liittyviä soita on myös merkitty ennallistettaviksi luontokohteiksi. 

Tehnyt ratkaisut päivitetään Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään ja ne ovat nähtävissä retkikartta.fi -palvelussa.

Käsittelyssä noudatetaan ns. peitteisen metsähakkuun menetelmää, jossa maapeitettä ei rikota. Puustoa poistetaan enintään 30 prosenttia runkoluvusta korkeintaan 15 vuoden välein. Järeimpiä mäntyjä jätetään kehittymään aihkeiksi vähintään 25 kappaletta hehtaarille. Kuuset säästetään kuviokohtaisesti.

Nyt aikaan saatu sopimus on merkittävä, sillä Vienan reitin suojelusta on käyty keskustelua lähes parikymmentä vuotta.

´´Sopimus on Metsähallituksen kannalta hyvä. Se selkeyttää toiminnan suunnittelua alueella. Kun samalla on sovittu aktiivisesta yhteydenpidosta Vienen reitti ry:n kanssa, uskomme että mahdolliset ristiriidat alueella toimimisesta voidaan hoitaa neuvottelemalla´´, kertoo aluejohtaja Arto Tolonen Metsähallituksesta.

Vienan reittiä kehittävän yhdistyksen, Vienan reitti ry:n puheenjohtaja Paavo Keränen on myös tyytyväinen. ”Suojelun myötä aluetta voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti. Nyt pääsemme hyvillä mielin toteuttamaan reitille suunniteluja investointeja kuten opasteita sekä tuli- ja taukopaikkoja. Ensi kesäksi suunnitellaan jo kulttuurikävelytapahtumaa, Jussi Huovisen muistokonserttia ja melontatapahtumia. Isona ponnistuksena tulemme järjestämään myös Vienan reitti tutkimuksen valossa -seminaarin Suomussalmella syyskuussa.” 

Vienan reitti on ikiaikainen kulku- ja kauppatie Vienanmeren ja Perämeren välillä. Se oli laukkukauppiaiden ja kansatieteilijöiden käyttämä kulkureitti, joka ylittää yhden Euroopan vanhimmista rajoista Kainuun ja Vienan Karjalan välillä. Elias Lönnrot keräsi Kalevalan runot Vienasta kyseistä polkua patikoiden. Reitti on osittain arkeologinen kohde ja muinaismuistolain nojalla suojeltu.

Lisätietoja:
Metsähallitus, Metsätalous Oy, aluejohtaja Arto Tolonen, arto.tolonen@metsa.fi,  puh. 0400 192 931
Vienan reitti ry., puheenjohtaja Paavo Keränen, paavo.j.keranen@gmail.com, puh. 045 163 1803