Julkaistu 30.11.2018

Vastuullista suunnittelua – metsänkäsittelyn monet tavat

Metsänhoito on valtavia tietomassoja hyödyntävää, tarkkaan suunniteltua työtä.

Metsähallitus suunnittelee metsänhoidon toimenpiteet huolellisesti ja metsänkäsittelytapa valitaan aina kasvupaikan ja puuston hoitotarpeen mukaan. Suunnittelijamme ottavat huomioon myös kohteen erityispiirteet, esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja maiseman.

Valtion talouskäytössä olevista monikäyttömetsistä on vuosittain puunkorjuun piirissä kaksi prosenttia. Hakkuista 64 % on harvennuksia, uudistushakkuita on 24 % ja lisäksi erikoishakkuita 12 %. Toimenpidevalikoimassa on kaikkiaan 15 erilaista hakkuutapaa.

Tavoitteena on säilyttää metsät elinvoimaisina, tuottavina ja monimuotoisina tuleville sukupolville.

Tutustu metsänkäsittelyyn piirrosvideomme avulla >>