Julkaistu 15.1.2024

Värriön luonnonpuiston järjestyssääntö vahvistettu

Metsähallitus on antanut järjestyssäännön Värriön luonnonpuistoon, joka sijaitsee Sallan ja Savukosken kuntien alueella. Liikkuminen on kielletty kuten aiemminkin. Värriön luonnonpuistossa ei siis saa retkeillä.

Poronhoidon edellyttämä liikkuminen on luonnonpuistossa sallittu. Lisäksi paikalliset asukkaat saavat liikkua luonnonpuistossa marjastuksen ja sienestyksen yhteydessä kotikuntansa alueella.

Luonnonsuojelulain (9/2023) 56 §:n mukainen Värriön luonnonpuiston järjestyssääntöluonnos oli lausuntokierroksella viime vuoden loppupuolella. Lisäksi järjestyssäännöstä käytiin poronhoitolain (848/1990) 53 §:n mukainen neuvottelu alueen paliskuntien sekä Paliskuntain yhdistyksen kanssa.

Metsähallitus kävi lausunnot ja neuvottelussa tulleet seikat huolellisesti läpi ja teki muutamia tarkennuksia järjestyssääntöön.

Metsähallituksen Luontopalvelujen luontopalvelujohtaja on vahvistanut järjestyssäännön.

Järjestyssäännöstä on 37 vuorokauden valitusaika, ja se päättyy 21.2.2024.

Värriön luonnonpuiston järjestyssääntö (pdf).