Julkaistu 15.9.2023

Värriön luonnonpuisto saamassa uuden järjestyssäännön – luonnoksesta voi lausua mielipiteen

Metsähallitus on valmistellut Sallassa ja Savukoskella sijaitsevan Värriön luonnonpuiston järjestyssääntöluonnoksen. Järjestyssääntöön on koottu luonnonsuojelulakiin sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvia ohjeita ja määräyksiä luonnonpuistossa sallituista ja kielletyistä toiminnoista. Järjestyssääntöluonnoksesta voi lausua mielipiteensä 16.10.2023 mennessä.

Noin 12 500 hehtaarin laajuinen Värriön luonnonpuiston järjestyssäännön päivittäminen tuli ajankohtaiseksi, koska kesän alussa luonnonpuistoa koskeva laki muuttui hieman ja vanha järjestyssääntö oli jo seitsemäntoista vuoden takaa.

Uusi järjestyssääntö ei juuri muuta toimintaa luonnonpuistossa, mutta siihen on nyt koottu uuteen lainsäädäntöön perustuvia ohjeita ja määräyksiä aluetta koskien. Järjestyssääntöluonnoksen mukaan Värriön luonnonpuistossa liikkuminen on kielletty kuten aiemminkin. Värriön luonnonpuistossa ei siis saa retkeillä. Poronhoidon edellyttämä liikkuminen on luonnonpuistossa sallittu. Lisäksi paikalliset asukkaat saavat liikkua luonnonpuistossa marjastuksen ja sienestyksen yhteydessä kotikuntansa alueella. Muuhun liikkumiseen tarvitsee aina Metsähallituksen luvan.

Värriön luonnonpuiston järjestyssäännöstä voi antaa lausunnon 16.10.2023 mennessä. Lausunnot tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi.

Värriön luonnonpuiston järjestyssääntö, LUONNOS (www.metsa.fi, pdf 277 kt)

Lausuntojen läpikäymisen jälkeen järjestyssäännöstä käydään tarvittaessa vielä poronhoitolain (848/1990 53 §) mukainen neuvottelu.

Maamme 19 luonnonpuistossa tiukat suojelusäännökset – retkeily ei yleensä sallittua

Maamme 19 luonnonpuistoa on perustettu tieteellisiin ja opetuksellisiin tarkoituksiin ja luonnon suojelemiseksi. Ne säilytetään luonnontilaisina vertailualoina tutkimusta varten, jotta luonnon omaa muutosta voitaisiin seurata.

Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden suojelumääräykset ovat tiukemmat kuin esimerkiksi kansallispuistojen. Luonnonpuistoissa ei yleensä saa liikkua ilman lupaa. Lupia myönnetään lähinnä vain tieteellisiin ja opetuksellisiin tarkoituksiin.

Retkeily ei siis ole sallittu luonnonpuistoissa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Muutamassa luonnonpuistossa kulkee retkeilyreitti, jolta ei saa poiketa muualle kuin reitin viereisille retkeilyrakenteille. Lapissa retkeilyreitit kulkevat Mallan, Sompion ja Kevon luonnonpuistojen läpi.

Lisätietoa

Maankäytön erityissuunnittelija Pirjo Rautiainen, puh. 040 5081673, sähköposti pirjo.rautiainen(at)metsa.fi