Julkaistu 17.12.2021

Vapaan kelkkailun alue Suomussalmen ja Hyrynsalmen kuntien rajalle

Metsähallitus on tehnyt sopimukset Suomussalmen ja Hyrynsalmen kuntien kanssa vapaan kelkkailun alueen perustamisesta Emäjoen varteen kuntien rajalle. Pitkään odotettu ja suunniteltu hanke toteutuu tämän talven aikana. Sopimusneuvotteluissa on kuultu sidosryhmiä. Tavoitteena on, että alue saadaan käyttöön tammikuussa.

Suomussalmen kunta ja Suomussalmen Kelkkailijat ry tekivät vapaan kelkkailun alueesta esityksen Metsähallitukselle. Alueesta ja alueen rajauksista on käyty yhdessä neuvottelut Metsähallituksen ja Hyrynsalmen kunnan kanssa joulukuun alkupuolella. Alueiden kaksivuotinen käyttöoikeussopimus allekirjoitettiin perjantaina 10.12.2021. 

”Kelkkailualue on keskimäärin kuusi kilometriä pitkä ja kaksi kilometriä leveä ja se on kooltaan 1340 hehtaaria. Alue sijaitsee Hallan itäpuolella ja se rajautuu moottorikelkkauraan, teihin ja Suomussalmen puolella lähelle Emäjokea. Rantaan asti sitä ei tulla turvallisuussyistä ulottamaan.”, kertoo tiimiesimies Ulla Lehtonen Metsähallituksesta.

”Alueen tarkka rajaus ja säännöt julkaistaan ennen käyttöönottoa Suomussalmen ja Hyrynsalmen kuntien nettisivuilla ja Suomussalmen Kelkkailijat ry:n nettisivuilla. Käyttöönottoa varten on vielä valmisteluja tehtävänä mm. aluekartat, ohjeet käyttäjille ja turvallisuussuunnitelma. Kunnat jatkavat valmisteluja moottorikelkkayhdistyksien ja Metsähallituksen kanssa. Tavoitteena on, että alue saadaan käyttöön tammikuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. ”, toteaa tekninen johtaja Niina Kinnunen Suomussalmen kunnasta.

Kunnat vastaavat alueen merkitsemisestä ja opastamisesta. Käytännöntoimenpiteitä tehdään yhdessä Suomussalmen Kelkkailijat ry:n ja Hyrynsalmen Moottorikelkkailijat ry:n kanssa. Alueen käyttäjät vastaavat sääntöjen ja annettujen ohjeiden noudattamisesta. Suomussalmella Suomussalmen Kelkkailijat ry huolehtii kelkkaurien kunnossapidosta. Kunnossapitokustannuksia katetaan vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla, kannatusmaksuilla ja kunnan avustuksella. Talkootyönä on tehty mm. kelkkauramerkkejä ja raivauksia. 

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ulla Lehtonen p. 040-7537372
Metsähallitus Kiinteistökehitys, maankäyttöesimies Timo Orre p. 0400- 454190
Suomussalmen kunta, tekninen johtaja Niina Kinnunen p. 044 777 3380
Suomussalmen Kelkkailijat ry, pj. Tomi Holappa p. 0400 476 486
Hyrynsalmen kunta, rakennusmestari Jouni Romppainen p. 044 710 4421
Hyrynsalmen Moottorikelkkailijat ry, pj. Pekka Leinonen p. 0500 293 433

Tietoa Metsähallituksen vapaan kelkkailun alueista ja kelkkailuohjeista

https://www.metsa.fi/vapaa-aika-luonnossa/moottorikelkkailu/
https://www.eraluvat.fi/maastoliikenne/liikenne-ja-turvallisuusohjeet.html

Kuva: Suomussalmen Kelkkailijat ry.

SONY DSC