Julkaistu 30.7.2019

Vapaaehtoiset raivaavat umpeenkasvaneita laidunmaita Saaristomeren Örössä – perinnemaisemien lajit hyötyvät

WWF Suomi ja Metsähallitus tiedottavat 30.07.2019

Parikymmentä vapaaehtoista raivaa parhaillaan Kemiönsaaren Örössä metsittyneitä rantaniittyjä laidunmaaksi WWF:n ja Metsähallituksen Luontopalvelujen järjestämällä talkooleirillä. Örön linnakesaari oli vuosisatojen ajan saaristolaisten karjan laitumena. Saarella tavataan useita uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä.

Viikon kestävissä talkoissa (27.7.–3.8.) raivataan Örön Balgetin lahden rantaniityille viime vuosikymmenten aikana kasvaneita tervaleppiä ja mäntyjä.

”Osa rantaniittyihin rajautuvista rantametsistä avataan jälleen harvapuustoisiksi hakamaiksi, jolloin varttuneet vanhat puut saadaan esiin. Pääosa alueesta pidetään kuitenkin puustoisempana metsälaitumena”, kertoo suunnittelija Esko Tainio Metsähallituksen Luontopalveluista.

”Naudat ja mahdollisesti myös lampaat päästetään nyt raivattavalle laitumelle parin vuoden kuluttua. Laitumen kautta kulkeva luontopolku säilyy käytössä”, Tainio lisää.

Vuonna 2015 puolustusvoimien käytöstä vapautunut ja Saaristomeren kansallispuistoon liitetty Örö oli ennen saaren linnoitusten rakentamista vuosisatojen ajan saaristolaisten karjan laitumena.

”Balgetin rannoilla tavataan uhanalaisia luontotyyppejä kuten rantaniittyjä, tuoreita niittyjä sekä hiekkaisia ketoja. Niillä kasvaa vaateliaita perinnemaisemien ja paahteisten ympäristöjen kasveja, kuten lännenhanhikkia, keltamataraa, kangasajuruohoa, verikurjenpolvea, isorantasappea ja näillä kasveilla puolestaan elää lukuisia uhanalaisia hyönteislajeja”, kertoo ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen WWF Suomesta.

”Ne kaikki hyötyvät puuston poistosta ja laidunnuksen palauttamisesta.”

Lisäksi hoitotoimista hyötyvät muutollaan levähtävät linnut. Örö sijaitsee muuttoreittien varrella, joten matalan laidunnetun rantaniityn lisääntyessä matala merenlahti lietteineen houkuttaa muun muassa kahlaajia ja sorsalintuja.

Balgetin merenlahti on kärsinyt voimakkaasti Itämeren rehevöitymisestä. Etelään avautuva lahti kerää rihmaleviä, jotka heikentävät veden happitilannetta ja kasautuvat rantaniityille rehevöittäen niitä korkeakasvuisiksi ruovikoiksi.

WWF on järjestänyt talkooleirejä jo vuodesta 1977 lähtien. Örössä talkoillaan nyt kolmatta kertaa.

Hoitotoimet Örössä ovat osa Metsähallituksen johtamaa Rannikko-LIFE-hanketta, jota EU rahoittaa. Hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä, kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita.

Kesällä 2019 WWF järjestää yhteensä seitsemän talkooleiriä luontoarvoiltaan merkittävissä paikoissa. Leirit ovat osa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton vetämää Terve askel luontoon -hanketta, jossa WWF on kumppanina. Hankkeessa valistetaan ihmisiä luonnon terveysvaikutuksista sekä kannustetaan luonnossa liikkumiseen omatoimisen ja osallistavan, luonnon hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön avulla. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Lisätiedot:
Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF, p 0400 168 939, petteri.tolvanen(at)wwf.fi
Suunnitelija Esko Tainio, Metsähallitus, p. 040 538 1637, esko.tainio(at)metsa.fi

Rannikko-LIFE-hanke
Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Terve askel luontoon -hanke (www.allergia.fi)
Saaristomeren kansallispuisto (www.luontoon.fi)
Örön linnakesaari (www.luontoon.fi)