Julkaistu 29.7.2021

Vanhan Pyhäniemen arvokkaita rakennuksia kunnostettiin Mäntyharjulla

Vanha Pyhäniemi on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskokonaisuus Mäntyharjulla. Kevään 2021 aikana tilan luhtiaittaa, saunaa ja varasto-huussirakennusta on kunnostettu. Kunnostukset tehtiin eduskunnan Metsähallituksen Luontopalveluille myöntämän rahoituksen tasokorotuksen turvin. Korjaukset toteutti Uudenkaarlepyyn Paanukatto. 

– Korjaustöiden tarkoituksena on mahdollistaa tilan ottaminen sille soveltuvaan käyttöön. Rakennusten kunnostustöitä jatketaan vähitellen. Korjaustyöt tulee toteuttaa kulttuurihistoriallisille rakennuksille soveltuvilla menetelmillä ja materiaaleilla, alkuperäisiä rakennusosia ja materiaaleja säästäen. Viimeksi Vanhan Pyhäniemen tilakokonaisuutta on korjattu laajasti 1990-luvulla, erikoissuunnittelija Sini Saarilahti Metsähallituksesta kertoo.

Vanhoja, maalaamattomia maatilan hirsirakennuksia, joissa pärekatot.
Kaksikerroksista aittaa on korjattu uusituilla puuosilla. Kuva: Sini Saarilahti.

Vanha Pyhäniemi on valtakunnan tasolla erityinen, poikkeuksellisen ehyenä kokonaisuutena säilynyt ja kansatieteellisesti merkittävä rakennusryhmä täynnä kiehtovia yksityiskohtia. Lisää historiallista syvyyttä tuo rakennuskokonaisuutta ympäröivä, avoimena säilynyt perinnemaisema kaskikoivikkoineen.

1800-luvun alussa torpasta talonpoikaistilaksi muuttuneeseen Pyhäniemeen kuuluu 16 osin kytkettyä rakennusta.  Tilan sydäntä eli miespihaa rajaavat 1800-luvun keskivaiheilla kahdessa osassa rakennettu hirsinen päärakennus, luhti, aittarivi ja myöhemmin lampolana toiminut aitta. Viereistä, niin kutsuttua puupihaa reunustavat liiteri- ja lautavarastorakennukset huusseineen. Kapeaa karjapihaa kehystävät komea kivinavetta vuodelta 1866 ja hirsinen talli. Pihaan johtavan tien varrella on sauna, riihi sekä olkikattoisia latoja. Suurin osa rakennuksista on 1800-luvulta ja ne ovat säilyneet lähes alkuperäisessä asussaan.

Lisätietoja:

Kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Sini Saarilahti, Metsähallitus, Luontopalvelut,  puh. 040 19 323 77