Julkaistu 30.7.2020

Vanajan vankilan vangit huoltavat kansallispuistoja -Työstä hyötyvät niin luonto, retkeilijät kuin vangitkin

Metsähallitus huoltaa kansallispuistoja yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Luontokohteet ovat paremmassa kunnossa retkeilijöille ja luonto pysyy siistimpänä. Vankilan tavoite vankien työllistämisessä on valmistaa vankeja siviiliin. Työnteko on osa vaiheittaista vapautumista. Vankien elämään työ tuo mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden tehdä hyvää.

Perinteinen pihapiiri, jossa punamullalla maalattu asuinrakennus, riukuaita ja kaksi harmaata talousrakennusta, joista toisen seinässä on reittiopasteita.
Korteniemen perinnetila. Kuva: Tuula Pohjalainen

”Vanajan vankilan vangit tekevät parhaillaan polttopuu- ja käymälähuoltoa ja poluille kaatuneiden puiden poistoa Liesjärven kansallispuistossa. Lisäksi kerätään retkeilijöiden jälkeensä jättämiä roskia. Maastossa on nyt kuuden vangin porukka. Myöhemmin kesällä vankien ohjelmassa on esteettömän pitkospuureitin kunnostaminen Torronsuon kansallispuistossa”, kertoo aluejohtaja Jouni Aarnio Metsähallituksesta.

Metsähallitus suunnittelee työkohteet ja vastaa työnjohdosta. Rikosseuraamuslaitoksen puolelta tulee työvoiman lisäksi rahoitusta, joka kattaa vankien työvaatetuksen, ruoat ja pienen palkan. Metsähallitus saa Vanajan vankilasta Hämeenlinnasta 17 vuoden henkilötyöpanosta vastaavan määrän väkeä töihin. Sama ryhmä tekee peruskorjaustöitä myös muualla Tammelan ja Hämeenlinnan suunnalla.

”Yhteistyö Vanajan vankilan kanssa on jatkunut pitkään ja sen merkitys luontokohteiden perushuollossa Kanta-Hämeessä on suuri. Vaikutukset näkyivät maastossa heti, kun pahimpaan korona-aikaan vangit olivat parin kuukauden verran pois töistä. Ja samaan aikaan kansallispuistot olivat täynnä retkeilijöitä,” aluejohtaja Jouni Aarnio Metsähallituksesta korostaa.

Työssäkäynti on tärkeä osa avovankilan vapauteen valmentamista. Työssäkäynti tuo sisältöä vankien päiviin ja hyödyttää yhteiskuntaa. Työ vahvistaa sosiaalisia taitoja, ja tekee hyvää päästä osaksi työporukkaa, jossa vankia ei kohdella vankilalähtökohdista eivätkä juttukaverit ole vain toisia vankeja. Luonto työympäristönä edistää terveyttä ja hyvinvointia.

”Vangit arvostavat mahdollisuutta päästä tekemään työtä, jota tarvitaan ja joka ilahduttaa monia ihmisiä. Työkohteissa opitaan työelämätaitoja, ryhmässä toimista ja tietenkin luonnonhoitotöitä. Avovankilatyö antaa mahdollisuuden lisätä elämänhallintaa säännöllisen päivärytmin ja palkkapäivän myötä. Metsähallituksen työ on sopinut hyvin omissa ryhmissään työskenteleville nais- ja miesvangeille. Monille vangeille luonnossa työskentely on uutta ja elämyksenä vaikuttava. Työpäivän jälkeen vankilaan palaa melko väsynyttä, mutta tyytyväistä väkeä,” kertoo Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen.

Lisätietoja