Julkaistu 2.10.2023

Valtion metsäteitä kunnostetaan satoja kilometrejä vuodessa – tieverkosto myös vilkkaassa virkistyskäytössä

Metsähallitus on kunnostanut kuluneena kesänä metsätieverkostoa eri puolilla maata. Panostukset tienpitoon ovat viime vuosina olleet kasvussa. Valtion mailla sijaitsevat tiet on suunniteltu metsätalouden tarpeisiin, mutta niiden suurin käyttäjäryhmä on virkistyskäyttäjät. 

Tämän vuoden aikana Metsähallitus peruskorjaa tai kunnostaa yhteensä noin 630 kilometriä metsäteitä eri puolilla Suomea. Kokonaan uusia tierunkoja rakennetaan 90 kilometriä. Lisäksi metsäteillä kunnostetaan yhteensä 12 siltaa. Suurin osa töistä on jo tehty, mutta paikoin ne jatkuvat edelleen. 

Tienpitoon satsataan tänä vuonna noin 24 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin edellisvuosina. Tienpidon panostukset ovat kasvaneet viime vuosina: vuonna 2022 tienpitoon käytettiin noin 22 miljoonaa euroa, vuonna 2021 noin 19 miljoonaa euroa. Varoja on kohdistettu erityisesti peruskorjauksiin. 

“Tavoitteena on tehdä jatkossa varsinkin runko- ja aluetiestölle säännöllisiä hoitotoimenpiteitä ja kohdennettuja korjauksia harvemmin tehtävien peruskorjausten sijaan. Näin tiestö pysyy koko ajan palvelukelpoisena ja puunkuljetukset voidaan hoitaa joustavasti ja sujuvasti, kertoo metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä. 

Hyväkuntoinen tiestö hyödyttää virkistyskäyttöä 

Tieverkoston suunnittelussa lähtökohtana ovat metsätalouden puunkuljetukset. Käyttäjätutkimusten mukaan eniten tiestöä käyttävät kuitenkin virkistyskäyttäjät. 

“Valtion mailla liikkuu paljon retkeilijöitä, metsästäjiä, marjastajia ja sienestäjiä, jotka hyödyntävät metsäteitä luonnossa liikkuessaan. Teiden kunnostuksista hyötyvät siis kaikki alueella liikkuvat. Tienpidon työt teetetään urakoitsijoilla, joten investoinnit edistävät myös alueellista työllisyyttä ja yrittäjyyttä”, Savolainen toteaa. 

Metsähallitus ylläpitää koko maassa noin 36 000 kilometrin metsäautotieverkostoa ja noin 1000 siltaa. Lisäksi Metsähallituksella on osakkuusteitä lähes 30 000 kilometriä ja -siltoja miltei 400. 

Metsähallituksen tienrakennus alueittain vuonna 2023 

  • Etelä-Suomi: peruskorjauksia ja kunnostuksia 230 km, uusia teitä 2 km ja siltojen korjauksia 4. Panostukset noin 7 miljoonaa euroa. 
  • Pohjanmaa-Kainuu: peruskorjauksia ja kunnostuksia 185 km, uusia teitä 23 km ja siltojen korjauksia 6. Panostukset noin 7 miljoonaa euroa. 
  • Lappi: peruskorjauksia ja kunnostuksia 216 km, uusia teitä 65 km ja siltojen korjauksia 2. Panostukset noin 10 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja: 

Heikki Savolainen, metsänhoitojohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy, 0400 234 976, heikki.savolainen@metsa.fi