Julkaistu 25.7.2022

Valtakunnallisesti merkittävä rakennusperintökohde Raja-Jooseppi kunnostetaan laajasti

Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut aloittaa kunnostustyöt Raja-Joosepin kentällä Urho Kekkosen kansallispuistossa elokuun alussa. Korjaustyöt mahdollistavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusperintökohteiden säilymisen ja myös niiden sisätiloihin tutustumisen tulevaisuudessa.

Pihapiirissä useita puurakennuksia 1900-luvun alkupuolelta.
Raja-Jooseppi. Kuva: Pirjo Rautiainen / Metsähallitus.

Korjaukset kohdistuvat Raja-Joosepin kämpän ja saunan katto-, seinä- ja alapohjarakenteisiin. Laajassa kunnostustyössä puretaan 1980-luvulta peräisin olevia kreosoottikyllästettyjä puurakenteita, korjataan vesikattorakenteet ja tehdään myös maatöitä rakennusten ympärillä. Työn on määrä valmistua syksyn aikana. Korjaustöiden ajaksi ympäristö suojataan, sillä pihapiirissä on arvokasta, uhanalaista niittylajistoa. Raja-Joosepin kenttä pysyy avoimena vierailukohteena myös korjaustöiden ajan. Työmaa-alue rajataan aidoin eikä siellä liikkuminen ole sallittua.

Raja-Joosepin kenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennusperintökohde ja valtioneuvoston päätöksellä suojeltu. Kenttä sijaitsee Luttojoen varrella, aivan Venäjän rajan tuntumassa. Pihapiiri on pysynyt lähes muuttumattomana 1900-luvun alusta saakka ja se on hyvin säilynyt esimerkki erämaa-asutuksesta Lapissa. Tilan asukkaat Joosef Sallila ja hänen elämänkumppaninsa Matilda Lehikoinen saapuivat vuoden 1910 tienoilla Luton törmälle, minne he rakensivat käsin kymmenen vuoden aikana useita rakennuksia. Elinkeinoina olivat kullankaivuu, helmenpyynti, kalastus ja metsästys sekä poronhoito. Tilalle hankittiin myös muutamia lehmiä ja lampaita.

Raja-Joosepin restaurointityöt toteuttaa Entisöinti Rinne Oy. Rahoitus kohteen kunnostukselle on saatu erillisrahoituksena valtion lisätalousarviosta ja valtion budjettirahoituksesta.

Lisätietoja