Julkaistu 10.11.2020

Uusia retkeilyrakenteita tehdään Torronsuolla ja Evolla

Uusia palvelurakenteita urakoidaan Hämeen luontokohteissa vielä loppusyksyn ajan. Torronsuon kansallispuistossa alkaa uuden esteettömän pitkospuupolun ja katselulavan rakentamistyö. Evon retkeilyalueella Vähä Koukkujärven taukopaikka saa puolestaan uuden nuotiokatoksen ja käymälän. Työt rahoitetaan maaseuturahoitteisella investointihankkeella. Syysretkelle mielivien on hyvä ottaa retkisuunnitelmissaan huomioon kohteissa käynnistyvät työmaaurakat ja noudattaa varovaisuutta alueilla liikuttaessa.

Torronsuon kansallispuistoon rakennetaan aivan uusi esteetön pitkospuupolku ja katselulava Kiljamon näkötornin eteläpuolelle. Noin 120 metriä pitkä pitkospuupolku rakennetaan kokonaisuudessaan suolle. Pitkospuutavara kuljetetaan työmaalle Kiljamon taukopaikalta lähtevää polkua pitkin. Urakoitsija aloittaa rakentamistyöt tällä viikolla. Urakan on arvioitu valmistuvan 30.11.2020 mennessä.

Uuden esteettömän pitkospolun rakentamisen lisäksi Torronsuolla jatkuu lokakuussa aloitettu, Kiljamon pysäköintialueelta alkavan ja näköalatasanteelle johtavan, esteettömän reitin uusiminen. Lahonneet pitkospuut uusitaan vankityövoimin noin 150 metrin pituiselta reitiltä. Maastossa työmaa ohjeistetaan kiertämään kuitunauhalla merkittyä polkua pitkin.

Evon retkeilyalueella Vähä Koukkujärven taukopaikalla rakentamistyöt alkavat viikolla 47 (16.11.2020). Vähä Koukkujärven rantaan rakennetaan uusi nuotiokatos sekä umpisäiliöllinen käymälä. Työt käynnistyvät puiden kaadoilla ja jatkuvat siitä tarvittavilla maanrakennustöillä. Urakan on arvioitu valmistuvan 18.12.2020 mennessä.

– Vähä Koukkujärvellä nykyisen laavun sekä käymälä/puuliiterin alue tullaan rajaamaan työmaa-aidoin ja näin ollen ne eivät ole käytössä urakan aikana. Aidatulle työmaa-alueelle ei ole ulkopuolisilla asiaa. Myös työmaaliikenne voi aiheuttaa haittaa urakan aikana, joten pyydämme retkeilijöitä noudattamaan varovaisuutta alueella liikuttaessa, suunnittelija Teija Sarin Metsähallituksesta tähdentää.

Valmistuttuaan uudet palvelurakenteet parantavat kohteiden palvelutarjontaa vastaamaan entistä paremmin kasvavaan kävijämäärään. Työt ovat osa Kanta- ja Päijät-Hämeen luontomatkailun kärkikohteiden ja reitistöjen kehittämishanketta. Hankkeen toteuttajana on Metsähallituksen Luontopalvelut. Rahoitus tulee Hämeen ELY-keskuksen kautta EU:n Maaseuturahastosta.

Lisätietoa:
Suunnittelija Teija Sarin, Metsähallitus, Luontopalvelut, teija.sarin@metsa.fi, puh. 0206 39 4081