Julkaistu 28.1.2022

Uusi umpihankikelkkailun alue on avattu Suomussalmen ja Hyrynsalmen rajalle

Hyrynsalmen-Suomussalmen umpihankikelkkailun alue on nyt avattu. Se on perustettu valtion maalle Emäjoen varteen kuntien rajalle. Kelkkailualue on keskimäärin kuusi kilometriä pitkä ja kaksi kilometriä leveä ja kooltaan 1340 hehtaaria.

Metsähallitus on vapauttanut moottorikelkkailua rajatuilla alueilla. Näillä kohteilla Metsähallitus haluaa käyttää talouskäytössä olevia monikäyttömetsiä tukemaan harrastusta, mutta myös paikallista matkailuelinkeinoa.

”Huolella valitut, rajatut alueet ohjeistuksineen on ollut hyvä keino umpihankikelkkailun  ohjailussa paikkoihin, jossa siitä on mahdollisimman vähän haittaa  luonnolle, paikallisasutukselle sekä muille luonnossa liikkujille. Koska olemme metsätalousalueella, on ajaminen kielletty myös alle neljän metrin korkuisissa taimikoissa.”, kertoo kertoo tiimiesimies Ulla Lehtonen Metsähallituksesta. 

Alueella saa ajaa vapaasti kelkkauran ulkopuolella. Ajaminen vaatii kuitenkin uraluvan. 
Uralupia saa Eräluvat.fi -verkkokaupasta ja puhelinnumerosta 020692424. 

”On todella hyvä, että umpihankikelkkailun alue saadaan nyt käyttöön. Olemme yhdessä Metsähallituksen ja moottorikelkkaharrastajien kanssa selvitelleet eri aluevaihtoehtoja ja tämä sieltä valikoitui parhaiten soveltuvaksi. Uskoisin, että  alueen käyttöönotto lisää Ylä-Kainuun matkailua. Kiitos kaikille yhteistyöstä!”, toteaa tekninen johtaja Niina Kinnunen Suomussalmen kunnasta.

Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnat ovat vastannet alueen merkitsemisestä ja opastamisesta. Käytännön toimenpiteitä tehdään yhdessä Suomussalmen Kelkkailijat ry:n ja Hyrynsalmen Moottorikelkkailijat ry:n kanssa. Alueen käyttäjät vastaavat sääntöjen ja annettujen ohjeiden noudattamisesta. 

Suomussalmella Suomussalmen Kelkkailijat ry. huolehtii kelkkaurien kunnossapidosta. Kunnossapitokustannuksia katetaan vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla, kannatusmaksuilla ja kunnan avustuksella. Talkootyönä on tehty mm. kelkkauramerkkejä ja raivauksia. 

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ulla Lehtonen p. 040-7537372
Suomussalmen kunta, tekninen johtaja Niina Kinnunen p. 044 777 3380
Suomussalmen Kelkkailijat ry, pj. Tomi Holappa p. 0400 476 486
Hyrynsalmen kunta, rakennusmestari Jouni Romppainen p. 044 710 4421
Hyrynsalmen Moottorikelkkailijat ry, pj. Pekka Leinonen p. 0500 293 433

Tietoa ja karttoja Metsähallituksen umpihankikelkkailun alueista ja kelkkailuohjeista

https://www.metsa.fi/vapaa-aika-luonnossa/moottorikelkkailu

https://www.eraluvat.fi/maastoliikenne/liikenne-ja-turvallisuusohjeet