Julkaistu 17.4.2018

Uusi sopimus vahvistaa kuntien ja Metsähallituksen maailmanperintöyhteistyötä Merenkurkun saaristossa

Yhteistyösopimus maailmanperintöalueen kehittämistyöstä allekirjoitettiin Metsähallituksen, Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Vaasan ja Vöyrin kesken 17.4.2018.

Sopimuksen tarkoituksena on pitkäjänteisesti sovittaa yhteen valtion ja kuntien vuotuinen rahoitus markkinointiin, asiakaspalveluun, infrastruktuuriin, opetukseen, koulutukseen ja muihin kehittämistoimenpiteisiin maailmanperintöalueen hyväksi.

– Tällä tavalla varmistamme hyvän synergian Metsähallituksen tuottaman maailmanperintöä ja retkikohteita koskevan informaation ja kuntien matkailu- ja markkinointitoimenpiteiden välillä, sanoo maailmanperintökoordinaattori Susanna Lindeman.

Sopimuksen osapuolet sitoutuvat rahoittamaan Merenkurkun maailmanperintö ry:n toimintaa noin 110 000 € vuodessa. Merenkurkun maailmanperintö ry. vastaa yhteisestä asiakaspalvelusta ja maailmanperintöinfosta sekä VisitVaasan kanssa myös Merenkurkun maailmanperintöalueen markkinoinnista.

Yhteistyömalli on ollut käytössä vuodesta 2012, mutta sen jälkeen on Merenkurkun maailmanperintö ry.;n toiminta kehittynyt ja uusia tehtäviä on tullut. Uuteen sopimukseen sisältyy mm. toiminta uudessa opastuskeskuksessa Maailmanperintöportissa (Raippaluodon silta /Mustasaari) ja ohjelma maailmanperintöalueen kävijöitä palvelevan infrastruktuurin kehittämisestä sekä kunnossapitovastuun jakamisesta.

Lisätietoja
Maailmanperintökoordinaattori Susanna Lindeman, Metsähallitus
puh. 040 55 62 652, susanna.lindeman(at)metsa.fi

Toiminnanjohtaja Kenth Nedergård, Merenkurkun maailmanperintö ry
puh. 050 346 62 00, kenth.nedergard(at)merenkurkku.fi