Julkaistu 1.12.2022

Uusi Pohjanmaa-Kainuun aluejohtaja: Tehtävässäni keskeistä sidosryhmätyö ja moninaisten tavoitteiden yhteensovittaminen

Kalle Eerikäinen. Kuva: Metsähallitus

Metsähallitus Metsätalous Oy:n uudeksi Pohjanmaa-Kainuun aluejohtajaksi on valittu MMT, DI Kalle Eerikäinen pitkään tehtävää hoitaneen Arto Tolosen jäädessä eläkkeelle. Eerikäinen aloittaa tehtävässä 1.1.2023 toimipaikkanaan Kajaani.

”Pohjanmaa-Kainuun alue on muodostunut minulle tärkeäksi toimiessani nykyisessä tehtävässä Metsätalous Oy:n Metsäomaisuuden hoito -prosessin suunnittelupäällikkönä. Myös jo aiemmissa puuntuotoksen tutkimustehtävissä Metsäntutkimuslaitoksessa sain tutustua tulevan tehtäväni kohdealueeseen”, kertoo Eerikäinen.

Hänellä on kokemusta myös alueen yksityismetsätaloudesta:

”Toimiessani yksityisomisteisessa osakeyhtiössä johdin ja kehitin metsäomaisuuden arvonmäärityksen toimintoja ja tein metsäkiinteistöjen katselmointeja kattavasti Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa.”

Uudessa tehtävässään Eerikäisen vastuulla on Metsähallituksen Pohjanmaa-Kainuun metsäomaisuuden hoito. Hän vastaa mm. alueen monikäyttömetsien käytön suunnittelusta, metsätieverkoston toimivuudesta sekä maankäytön ja käyttömuotojen yhteensovittamisesta.

Yksi aluejohtajan tärkeimpiä tehtäviä on sidosryhmätyö alueella: ”Rakentava vuoropuhelu kuntien, viranomaisten, asiakkaiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa on jatkuvaa ja vaatii aluejohtajalta niin aktiivista yhteydenpitoa kuin yhteensovittamisen taitoa.”

Tutkimustausta erirakenteisista metsistä ja metsäsuunnittelusta

Eerikäisellä on vankka kokemus erirakenteisten metsien tutkimuksesta. Tätä osaamista ja tietopohjaa hän on hyödyntänyt myös käytännön metsätaloudessa. Esimerkiksi Metsähallituksella Eerikäisen rooli jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen havaintoalueiden suunnittelussa ja tutkimuksessa on ollut merkittävä. Yksi kolmesta 5000 hehtaarin havaintoalueesta sijaitsee Suomussalmella.

Metsätalous konkretisoituu myös Eerikäisen omien metsätilojen hallinnoinnissa, mikä tarkoittaa metsällistä aktiivisuutta myös vapaa-ajalla alkaen tavanomaisista metsähoitotöistä ja jatkuen aina kuntoa ylläpitäviin hankintahakkuusavotoihin. “Puu kaatuu myös omin käsin ja sinne, minne pitääkin”, Eerikäinen lohkaisee.

Kotimaan lisäksi Eerikäisellä on merkittävä tutkijatausta myös kansainvälisesti. Joensuun yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen tutkijana hän perehtyi metsätalouden harjoittamiseen ja erityisesti metsävarojen inventoinnin, metsän kasvun ja tuotoksen sekä metsäsuunnittelun erityiskysymyksiin lukuisten oman maanosamme maiden lisäksi tehdessään kenttätutkimusta useissa eteläisen Afrikan maissa sekä Nepalissa ja Vietnamissa.

Lisätietoja:

Kalle Eerikäinen, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 040 610 3367